Søg efter:    

Ny vejledning:

Formålet med denne branchevejledning er at vejlede og rådgive brand- og redningsbranchen om sikkerhed og sundhed under øvelser og træning, kombineret med de øvrige branchevejledninger indenfor brand og redning.

 

Branchevejledningen er inddelt i 3 afsnit:

 • Generelt forhold for sikkerhed og sundhed under øvelse og træning. 
 • Øvelsesforhold, der skal overvejes under planlægning af øvelser 
 • Gennemførelse af øvelsesaktiviteter.

 

I vejledningen får du information om:

 • Generelle forudsætninger og betydning af fysisk træning og kost
 • Fysiske belastninger under øvelser.
 • Tunge løft og belastningsskemaer
 • Vurdering af Bæring
 • Personlige værnemidler
 • Kuldepåvirkninger
 • Varmepåvirkninger
 • Situationsbestemt risikovurdering .
 • Markering og øvelsesstart .
 • Anvendelse af øvelsesfaciliteter
 • Røgdykker og sikkerhed ..
 • Eksempel på øvelsesinstruks 
 • Sikkerhed under øvelser
 • Arbejdsskader og uheld med farlige stoffer .

 

Du finder vejledningen her

 

Du finder andre relevante vejledninger indenfor brand og redning her