Søg efter:    

Book et gratis arrangement

BAU transport har de seneste 1½ år udbudt – og udbyder fortsat - forskellige gratis arbejdsmiljøaktiviteter i samarbejde med en række transportskoler. 

Det er skræddersyede arrangementer for virksomheder indenfor brancherne indsamling af affald og transport af gods. Arrangementerne er gratis og kan foregå hos virksomhederne selv. Det er en super god mulighed for at få sat fokus på ulykkesforebyggelse hos jer.

Se mere om ovenstående arrangementer her

 

Nye muligheder fra 1. april

Fra 1. april 2023 blive det også muligt, at deltage i en workshop om forebyggelse af ulykker med udgangspunkt i Vision Zero. 

Vision Zero fokuserer ikke kun på antal ulykker og antal sygefraværsdage, men i højere grad på, hvordan arbejdspladsen kan forebygge, at ulykker og arbejdsrelateret sygefravær opstår. Vision Zero handler om at integrere både sikkerhed, sundhed og trivsel i forståelsen af arbejdsmiljøudfordringerne på den enkelte arbejdsplads.

Der bliver planlagt et antal arrangementer lokalt af 2-3 timers varighed. Og også her vil det blive muligt, at holde virksomhedsrettede arrangementer.

Målgruppen er virksomhedernes arbejdsmiljøorganisationer, men det vil også være muligt at holde workshops for ledergrupper mv. 

For arbejdsmiljøorganisationerne vil det kunne tælle som supplerende arbejdsmiljøuddannelse.

Om samarbejdet

Vision Zero aktiviteterne gennemføres i samarbejde med Human House A/S, som partner i det internationale Vision Zero fællesskab, og har solid erfaring med at arbejde med Vision Zero tankegangen i danske virksomheder.

 

Hvorfor gør vi det?

Mange arbejdspladser oplever, at arbejdsmiljø ofte bliver betragtet som en sidevogn, der ikke er integreret i den daglige drift. Arbejdsmiljøarbejdet handler mange steder mest om at overholde lovgivning. Vision Zero-tankegangen fokuserer på, at arbejdsmiljø indtænkes som en naturlig del af forretningens strategi og drift, så både ledere og medarbejdere er en naturlig del af arbejdsmiljøarbejdet.

Når alle i organisationen arbejder mod det samme mål – at undgå ulykker, sygdomme eller skader på arbejdspladsen – kræver det, at alle har de samme forudsætninger og den samme viden for at skabe og vedligeholde en stærk forebyggelseskultur. 

 

Hvem kan være med?

Tilbuddet gælder for branchekode 29 (transport af gods) og 23 (affald) indenfor nedenstående delbrancher. Delbrancher med lav ulykkesincidens, som ikke fremgår af listen, kan medtages i særlige tilfælde. 

494100 Vejgodstransport
521000 Oplagrings- og pakhusvirksomhed

522300 Serviceydelser i forbindelse med luftfart
522400 Godshåndtering
531000 Posttjenester omfattet af forsyningspligten 
532000 Andre post- og kurertjenester 

381100 - Indsamling af ikke-farligt affald

 

Planlægger I arbejdsmiljøarrangementer i år? – Så tænk muligheden ind!

Vil I vide mere allerede nu, så kontakt:

Susanne Linhart, chefkonsulent DI, sli@di.dk