Søg efter:    

Har I

Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV’en er jeres eget redskab til at holde styr på arbejdsmiljøet.

APV'en handler om at kortlægge virksomhedens arbejdsmiljø, udpege de områder, hvor der er behov for en indsats, og lægge en plan for, hvordan I vil forbedre arbejdsmiljøet på disse områder.

I ATs guide kan I læse om, hvordan I kommer i mål med at udarbejde en APV, der passer til jeres virksomhed.

Find ATs guide her

 

Kender du siden transport-APV?

BAU transport og engros har udarbejdet forskellige APV-materialer, der kan udfyldes digitalt. I kan dermed får styr på APV arbejdet hurtigt og effektivt. På transportAPV.dk kan du vælge din branche og udfylde et spørgeskema til APV og handlingsplan. Derefter printer du eller gemmer pdf´en. 

 

Du kan finde brancherettede skemaer for:

  • Godstransport på vej
  • Persontransport på vej
  • Lagre og vareterminaler
  • Lufttransport

Du finder siden transportAPV.dk her

 

Andet APV-materiale 

BAU transport og engros har også udarbejdet forskellige APV-materialer, der kan downloades som skemaer, der udfyldes. 

Dem finder du her

APV-skemaer generelt

APV-skema og tjeklister til persontransport på vej

APV-skema og tjeklister til godstransport på vej

APV-skema og tjeklister til lagre og vareterminaler

 

Al materialet kan være en hjælp til at komme i gang med APV, eller en hjælp til revidering af det eksisterende I har.