Søg efter:    

Temaside

I arbejdet med transport af passagerer møder medarbejderne mange forskellige mennesker. De skal f.eks. gøre dem opmærksomme på regler i transportmidlet, give passagerer uden billet en afgift eller andet der kan virke konfliktoptrappende og skabe risiko for vold og trusler.

På baggrund af ny dansk forskning og erfaringer fra branchen giver BFA Transport nogle anbefalinger til, hvad I som virksomhed kan gøre for at forebygge før en konflikt opstår, hvordan medarbejderen bedst kan agere under en konflikt og hvordan virksomheden kan sørge for støtte og opfølgning efter en konflikt.

Al materialet ligger på en temaside, hvor I kan læse en masse om forebyggelse, håndtering og opfølgning ift. vold og trusler. 

Se hele temasiden her