Permanente brancheudvalg under Branchearbejdsmiljøudvalget transport og engros

 

Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros har nedsat 3 Brancheudvalg, som omfatter alle brancheområder under Branchearbejdsmiljørådet. Brancheudvalgenes hovedopgave er at foreslå nye projekter for Branchearbejdsmiljørådet, deltage i udviklingen af projekterne samt medvirke til projekternes gennemførelse. Branchearbejdsmiljørådets organisationer, underorganisationer m.v. er repræsenteret i de 3 permanente Brancheudvalg.

 

  • Brancheudvalget for Brand og redning, der omfatter specialområderne brandvæsen, redningstjenester m.v.
  • Brancheudvalget for Jernbanetransport, der omfatter såvel person som godsbefordring på bane, metro m.v.
  • Brancheudvalget for Luftfart, der omfatter luftfartsselskaber beskæftiget med transport af passagerer samt transport af gods i luften

 

For de 3 Brancheudvalg såvel som for de øvrige brancheområder nedsætter Branchearbejdsmiljøudvalget transport og engros efter behov udvalg eller arbejdsgrupper, der deltager i udarbejdelse af nye branchevejledninger eller i revision af eksisterende vejledninger.

 

De øvrige brancheområder under Branchearbejdsmiljøudvalget transport og engros

  • Godstransport på vej, er BAU'ets største brancheområde og omfatter alle former for godstransport på landevej fx. renovation, eksport, alm. gods, post, specialtransport m.v.
  • Persontransport på vej, der omfatter busser, turistbusser, taxi og handicaptransport
  • Lagre og vareterminaler, der omfatter engroslagre af enhver art, havne, lufthavne, postterminaler m.m. samt specialiserede lagre fx tør-, køle- og fryselagre, genbrugsstationer m.v.