Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros

Om kataloget

 

BAU transport og engros har forestået udarbejdelse af et dette katalog over tekniske hjælpemidler for at støtte brugeren i at træffe hensigtsmæssige valg af tekniske hjælpemidler.

 

Ingen af de viste hjælpemidler er undersøgt teknisk. De præsenteres i kataloget fordi de efter BAU'ets erfaring kan være brugbare løsninger i bestemte situationer. Hvis man ønsker at anvende et af de tekniske hjælpemidler i virksomheden, er det nødvendigt at vurdere de konkrete forhold i hvert enkelt tilfælde.

 

Kataloget indeholder foto af de tekniske hjælpemidler, beskrivelser af deres funktion samt lister over fordele og forudsætninger knyttet til anvendelsen af hjælpemidlerne. Endelig indeholder kataloget input til vigtige overvejelser før der eventuelt investeres i hjælpemidlet og til forhold, der skal sikres, i forbindelse med og efter anskaffelsen af hjælpemidlet.

 

Hent inspiration til tekniske hjælpemidler, der kan lette den manuelle håndtering, til nyindkøb m.v.

 

Teknisk Hjælpemiddel kataloget bliver opdateret en gang om året. Ris, ros og forslag til flere typer af hjælpemidler og til leverandører modtages gerne - klik her

Vi gør opmærksom på, at det ikke er os muligt at besvare indsendte mail.

 

Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros

Denne side indeholder generelle vejledninger og andet materiale for alle virksomheder og ansatte inden for brancheområderne i Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros

Søg i al materiale

Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros | Fællessekretariatet | H. C. Andersens Boulevard 18 / 1787 København V | Tlf 3377 3377 | E-mail evhj@di.dk