Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros

Grundmateriale

Arbejdsmiljø i luften

2015

Pjecen Få arbejdsmiljøarbejdet i luften er opdateret med de nye regler om bl.a. årlig arbejdsmiljødrøftelse.

Dæmp de uregerlige

2012

Branchevejledningen giver nogle gode råd om, hvordan du kan dæmpe en passager eller en situation, så den ikke udvikler sig til en konflikt.

Brancheområder

Til top

Højt at flyve – med et godt arbejdsmiljø bevarer du begge ben på jorden

2016

Arbejdsmiljøhåndbog til piloter og kabinebesætningsmedlemmer med
oplysninger om de vigtigste arbejdsmiljøforhold, når det gælder arbejde i luften.

Klik her BAR Svar

Støj og høreværn i kabinen

2012

Branchevejledningen indeholder en kortfattet gennemgang af begreberne om støj og reglerne. Der er også gode råd om valg af høreværn.

Lastning og losning af fly

2011

Vejledning om handling af bagage i lufthavne.

Til top

Lufttransport

Denne del af BAR Transport og engros hjemmeside omhandler arbejdsmiljøet indenfor lufttransport, hvad angår cockpit- og kabinebesætnings-medlemmers arbejde ombord på luftfartøjer. Det omfatter luftfartsselskaber beskæftiget med transport af passagerer (rute-, charter. og taxiflyvning) og transport af gods i luften.

Søg i al materiale

Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros | Fællessekretariatet | H. C. Andersens Boulevard 18 / 1787 København V | Tlf 3377 3377 | E-mail evhj@di.dk