Godstransport på vej

Grundmateriale

Hent vejledning

Arbejdsmiljøhåndbog for chauffører 

2022

Denne håndbog henvender sig primært til chaufføren, men den vil også, p.g.a. sin modulopbygning, kunne fungere som støttemateriale i forbindelse med indøvelse / instruktion.

Hent vejledning

Jeg kører lastbil

2012

Jeg kører lastbil er opdateret med en række gode øvelser for bl.a. træning af skuldre og nakke. De fleste kan klares uden rekvisitter, og enkelte kræver en elastik. Øvelserne kan også downloades i Powerpoint på bevarryggen.dk

Hvilken finger får du? Guide til trafiksikkerhedspolitik i virksomheden

2012

Værktøjskassen er rettet mod alle virksomheder, som har medarbejdere, der færdes i trafikken. Uanset om transportmidlet er cykel, personbil, bus eller lastbil. Adfærd i trafikken kan påvirkes til at blive bedre. Den enkelte ansattes adfærd i trafikken medvirker til at skabe et godt eller dårligt billede af virksomheden.

Læs mere

Bevarryggen.dk

2013

Bevægelse er meget vigtigt for at undgå ømhed i muskler og led efter mange timer ved rattet.

Bevarryggen.dk er opdateret med gode øvelser til lastbilchauffører til træning af bl.a. skuldre og nakke. Øvelserne kan udføres med og uden en elastik og kan downloades i Powerpoint og som faktaark. Som supplement er øvelserne udgivet i lommeformat.

Bliv køreklar

2010

Værktøjskassen giver gode råd om, hvordan en virksomhed kan håndtere situationer, hvor medarbejdere har været udsat for en traumatisk oplevelse, det kan f.eks. være i forbindelse med et trafikuheld – uanset om chaufføren er direkte involveret i et uheld eller stopper for at hjælpe medtrafikanter.

Hent en word-fil med udkast til beredskabsplan mv.

Stress og forebyggelse

Stress og forebyggelse

2023

En værktøjskasse om arbejdsbetinget stress og hvad symptomerne er på kort og langt sigt samt gode råd til den enkelte, arbejdsmiljøorganisationen, kollegerne og ledelsen

Kræft blandt chauffører

2010

Pjece til chauffører med lang anciennitet i transportbranchen. En række udenlandske undersøgelser har vist, at chauffører har en øget risiko for en række kræftformer.

Brancheområder

Til top
Hent vejledning

Sikkerhed på turen 

2018

Formålet er at gøre alle aktører i transportbranchen opmærksomme på de risici for kriminalitet, der eksisterer, og dermed medvirke til, at chauffør, køretøj og last når sikkert frem til destinationen.

 

Hent vejledning

Farligt Gods Guide   

STANDARD VERSION
2023

BFA Transport har derfor udgivet en ny version af Chaufførens farligt gods guide, opdateret med de seneste ændringer i ADR.
Du kan se guiden på din computer og evt. printe den ud.

 

Hent vejledning

Farligt Gods Guide

MOBIL VERSION

2023

Her kan du hente en PDF-version af Chaufførens Farligt Gods Guide sat op, så den fungerer på din smartphone.
Gem den på telefonen og læs den, også når du ikke er på nettet.

 

Hent vejledning

Afsenderens Farligt Gods Guide

2023

Guiden er lavet til afsendere af farligt gods i form af et nemt, overskueligt og simpelt værktøj, som er opstillet i en kronologisk rækkefølge. 

 

Jeg kører varer og gods

2013

Overblik over arbejdsmiljøforhold ved kørsel med mindre biler, herunder gode råd om alt fra løfteteknik og arbejdstøj til kørsel med trailer

Hent vejledning

Jeg er skraldemand

2011

Vejledning til branchen om indsamling af dagrenovation – inkl. afsnit om udbyderansvar og adgangsveje.

Hent vejledning

Jeg kører slamsuger

2018

Branchevejledning om arbejdsmiljø og de særlige regler ved arbejde med spildevand og kloakslam, herunder arbejdshygiejne og vaccination.

Hent PDF

Jeg kører storskrald 

2010  

Vejledningen beskriver indsamling af forskellige typer storskrald. Målgruppen er skraldemænd og renovationsvirksomheder. Der er også et afsnit i vejledningen til kommunerne med gode råd om, hvordan ordninger bedst tilrettelægges, så der tages hensyn til skraldemændenes arbejdsmiljø.

Distribution og udbringning på cykel

2014

Arbejdsmiljø for avis-, cykel- og postbude.

Branchevejledeningen fortæller om risici ved arbejdet og anbefalinger til det gode arbejdsmiljø.

Den fortæller også om pligter og ansvar for ledelse og ansatte.

Til top