Værktøj: Ulykker indenfor godschauffør området

2022

Der sker mange ulykker i transportbranchen – både i hele tal og set i forhold til andre brancher. BAU transport og engros har udarbejdet en række materialer som kan tjene til at hjælpe i det forebyggende arbejde med f.eks. typiske ulykker, systematiske tiltag og sikker­hedsbaseret adfærd.

Det hele er samlet i et værktøj (som du kan downloade her) og i faktaark og skemaer, som du kan  hente i felterne nedenfor.

Hæftet og de øvrige materialer er henvendt til ledelse og arbejdsmiljøorganisation og skal tjene til inspiration og en hjælp i arbejdet med at reducere antallet af ulykker i godstransporten.

Instruktionsark: Arbejde på åbent lad

2022

Syv faktaark med gode råd til arbejdet på åbent lad, f.eks. med at sætte det rette fokus. De er en del af brancheværktøjet bevarryggen.dk, der har fokus på at løfte, skubbe og trække bedre.
Klik her for at se arkene enkeltvis eller hent en samlet PDF med alle ark.

Instruktionsark: Sikkerhed for chauffører

2022

Syv instruktionsark om sikkerhed i arbejdet med forskellige typer lift, kran og hejse. De er en del af brancheværktøjet bevarryggen.dk, der har fokus på at løfte, skubbe og trække bedre.
Klik her for at se arkene enkeltvis eller hent en samlet PDF med alle ark.

Faktaark: Undgå ulykker

2022

Ti faktaark om at arbejde med sikkerhed inden for godstransport på vej bl.a. arbejde med læssebagsmæk, reflekstøj, sikkerhedsfodtøj osv.

Klik her for at se arkene enkeltvis eller hent en samlet PDF med alle ark.

Dialogværktøj: Typiske årsager til ulykker

2006

Syv faktaark udarbejdet i tæt kontakt med Arbejdstilsynet som en hjælp til den interne dialog - som ophæng f.eks. - og i AMO.
Klik her for at se arkene enkeltvis eller hent en samlet PDF med alle ark.

Værktøjer til ulykkesforebyggelse

2007

BAU transport og engros har udarbejdet en værktøjskasse, der kan bedre årsagsbeskrivelse/-analyse internt i virksomheden med henblik på den forebyggende indsats. Værktøjerne har som udgangspunkt, at det er i virksomheden, hvor ulykken er sket eller kunne ske, at de skal anvendes.