Værktøjer til ulykkesforebyggelse

2007

Baggrund
BAU transport og engros har udarbejdet denne værktøjskasse med skemaer, der kan bidrage til en bedre årsagsbeskrivelse/-analyse internt i virksomheden med henblik på den forebyggende indsats. Værktøjerne har som udgangspunkt, at det er i virksomheden, hvor ulykken er sket eller kunne ske, at de skal anvendes.

Afhængig af virksomhedens størrelse, organisering, tradition mm., vil der fra virksomhed til virksomhed være forskellige måder at behandle en arbejdsulykke. Under alle omstændigheder vil det være en styrke, hvis virksomheden på forhånd har gjort sig klart, hvem der sikrer, at en ulykke beskrives, anmeldes og vurderes.

Resultat af vurdering af farlige forhold

Skema til opsamling af alle observationer og forslag til handlingsplaner 

Oversigt over ulykker og nærved-ulykker

Skema til opsamling af alle ulykker og nærved-ulykker

Registrering, undersøgelse og forebyggelse af ulykke/nærved-ulykke

Skema til kortlægning af arbejdsulykke, når den er sket.