Dialogværktøj: Typiske årsager til ulykker

2006

Syv faktaark udarbejdet i tæt kontakt med Arbejdstilsynet som en hjælp til den interne dialog - som ophæng f.eks. - og i AMO.

Arbejdets planlægning og udførelse