Begræns vold og trusler i transportbranchen

Med en målrettet indsats er det muligt at mindske risiko for vold og trusler fra passagerer eller andre trafikanter. Mange transportvirksomheder er allerede godt i gang.

Denne hjemmeside er baseret på erfaringer fra en række transportvirksomheder, der har arbejdet målrettet med at nedbringe risiko for vold og trusler samt håndtering af de ulykker, der desværre er sket.

Målgruppen er ledere og medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen i transportvirksomheder der har ansatte med passager- og kundekontakt – dvs. chauffører, personale der kontroller rejsehjemmel samt personale, der står for rengøring og vedligehold på stationer.

Hvis du ønsker at evaluerere siderne bagefter, er du meget velkommen til at gøre det her: 

 

 

HUSK at tilpasse materialerne til jeres organisation og jeres måder at gøre tingene på.
Det er vigtigt, at medarbejderne kan se, at budskaberne kommer fra jeres virksomhed og bakkes op af ledelsen.

 

God fornøjelse
BAU transport og engros

Hvad siger Arbejdstilsynet?

Det er arbejdsgiverens pligt at forebygge arbejdsrelateret vold. Det gælder både fysisk og psykisk vold

Eksempler på fysisk vold:
Angreb mod kroppen i form af overfald, kvælningsforsøg, knivstik, spark, slag, skub, benspænd, fastholdelse, kast med genstande, bid, niv, krads og spyt.

Eksempler på psykisk vold:
Trusler, der fremsættes over for medarbejdere, f.eks. mundtlige trusler mod medarbejdernes sikkerhed, herunder trusler på livet, trusler om fysisk hærværk mod arbejdspladsen eller trusler mod medarbejdernes familie, venner eller andre nærtstående personer eller medarbejdernes ejendele. Trusler kan også udtrykkes uden ord, f.eks. med knyttede næver, bevægelse af en finger hen over halsen eller med tegninger.

Anden krænkende adfærd, f.eks. chikane, ydmygelser, mistænkeliggørelse, forhånelse eller diskriminerende udsagn.

Bliv inspireret Vold. At-vejledning D.4.3-4

 

 

 

En effektiv indsats overfor vold og trusler om vold bør bestå af forebyggelse, beredskab og løbende opfølgning, så erfaringer hele tiden indarbejdes og forbedrer forebyggelse og beredskab.

 

Politik Planlaegning Forebyggelse Uddannelse opmaerksomhed instrukser beredskab procedurer Registrering Opfoelgning Erfaringsopsamling

 

Forebyggelse
FOREBYGGELSE:
Politik, retningslinjer og kultur
I politikken gør virksomheden rede for retningslinjer, tilbud og krav om uddannelse og træning samt beredskab og støtte i tilfælde af hændelser samt roller og opgaver. Læs mere her
 
FOREBYGGELSE:
Uddannelse, instruktion og træning
Uddannelse, instruktion og træning med fokus på konfliktnedtrapning er væsentlige elementer i forebyggelsen. Læs mere her
 
FOREBYGGELSE: 
Planlægning af arbejdet
 
Via planlægning af pauser, arbejdstid, bemanding, ruter, indretning og teknologi kan virksomheden begrænse udsættelse og sikre støtte i utrygge situationer. Læs mere her
FOREBYGGELSE:
Indretning og teknologi
 
Indretning og teknologi har betydning for risiko samt håndtering af vold og trusler. Læs mere her
FOREBYGGELSE:
Hold opmærksomheden
 
Det er vigtigt at skabe en løbende opmærksom på hvordan man kan forebygge hændelser. Læs mere her
 
Beredskab
BEREDSKAB Beredskabet skal være på plads til hvis ulykken sker – f.eks. hvem man skal kontakte, hvad der bliver sat i værk og hvilken støtte man kan forvente. Læs mere her
Opfølgning
OPFØLGNING:
Registrering af hændelser 
og Erfaringsopsamling

Via en systematisk erfaringsopsamling bl.a. via APV og årlig drøftelse kan virksomheden hele tiden forbedre sin forebyggelse og håndtering. Læs mere her