Beredskab

Det er vigtigt, at virksomheden har et beredskab, som er kendt af alle. Hvis der sker en hændelse, skal alle vide hvordan de skal forholde sig.

Derudover er det vigtigt, at alle har kendskab til hvilken støtte og hjælp, der er – både akut og efter en hændelse.

 

Et beredskab bør indeholde følgende elementer:

AKUT BEREDSKAB:

  • Hvem i virksomheden kontakter man umiddelbart?
  • Hvordan – via alarmer, radio eller telefon? Hvilke alarmer er der til rådighed, og hvordan fungerer de?
  • Beskrivelse af virksomhedens bistand til anmeldelse, f.eks. hvornår og hvem kontakter politi mm. Enhver person har altid selv ret til at kontakte politiet
  • Hvilken ansvarlig person i virksomheden kommunikerer, møder og holder kontakt med den ramte?
  • Hvilke tilbud er der for psykologhjælp og debriefing umiddelbart efter hændelsen?

 

EFTERFØLGENDE BEREDSKAB :

  • Hvilke tilbud er der for psykologhjælp efterfølgende?
  • Hvem anmelder arbejdsskade eller hændelse?
  • Bør I oprette et Kolleganetværk?
  • Hvordan holder virksomheden kontakt med medarbejdere, der er sygemeldt efter en episode?
  • Planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet, så der bliver taget hensyn til skadelidtes behov  

 

HUSK – lokal tilpasning er afgørende for at det virker. Og drøft løbende erfaringerne bl.a. i AMO.

 

 

Bliv inspireret

BAU transport's værktøjskasse:
Bliv køreklar igen