Brand og redning

Brand og redning

Grundmateriale

Hent vejledning

Radiokommunikation på skadesteder

2021

Branchevejledningen beskriver de sikkerhedsmæssige problemstillinger, der knytter sig til radiokommunikation på skadesteder og anviser organisatoriske og tekniske løsninger
til at minimere risikoen for indsatsmandskaber.

Brancheområder

Til top

Asbestforurenede brand- og skadesteder

2013

Målet med branchevejledningen er at ”klæde ledelse og medarbejdere på" til at håndtere indsatser på brand- og skadesteder, hvor der forekommer asbest på sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde.

Til top