Fastholdelse af seniorer

BAU transport og engros har fået penge til at beskrive nogle cases om fastholdelse af seniorer, og vi har hertil brug for ca. fire virksomheder indenfor person- og godstransport. Udover jeres egen tid er det er gratis at deltage i projektet, og I får gratis arbejdsmiljørådgivning i forbindelse med 4 besøg og ad hoc sparring med arbejdsmiljøkonsulenter fra CRECEA.

Projektet handler om at understøtte indsatser, der sikrer et godt og langt arbejdsliv. Ud fra virksomhedens behov igangsættes aktiviteter bestående af dialog og arbejdsmiljøvejledning med fokus på:

  • Hvordan arbejdet for seniorer kan tilrettelægges på den enkelte virksomhed - så seniorerne kan blive i jobbet i længere tid.
  • Implementering af konkrete forebyggelsestiltag, der adresserer de faktorer, som kan være årsag til tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet på netop den pågældende virksomhed.

I hele forløbet vil I modtage gratis arbejdsmiljørådgivning i brugen af de udvalgte værktøjer inden for det psykosociale og fysiske arbejdsmiljø med henblik på fastholdelse på arbejdsmarkedet.
Som deltagende virksomhed i projektet investerer I selv tid og ressourcer, blandt andet indenfor arbejdsmiljøorganisationen, til at igangsætte de enkelte tiltag og aktiviteter i forbindelse med projektet. Forventning til tidsressourcer afklares ved første besøg.

Ved første besøg på virksomheden skal I beregne tid til møde og rundering - i alt ca. 1½ - 3 timer.

Rådgivningen tilpasses jeres virksomhed, og I skal forvente at få 4 besøg fordelt efter nedenstående Fase model. Herudover har I mulighed for ad hoc rådgivning.

Fase I:               
Afklaring af virksomhedens behov, herunder ressourcepersoner fra virksomheden som kan støtte op om det, der igangsættes af lokale aktiviteter. Opstart i kvartal 2/2022.

Fase II:              
Justering af igangsatte initiativer og igangsættelse af supplerende og eller nye indsatser til afprøvning af modeller (fysiske og psykosociale område) ift. hvad der fremmer et godt og langt arbejdsliv.

Fase III:             
Midtvejsstatus, opfølgning og justering på indsatser på virksomhederne.

Fase IV:            
Afrunding og opsamling af erfaringer på arbejdspladsen med de involverede fra virksomheden: hvad var svært og hvad var let, hvad virker og hvad virker ikke - korrektioner til fremtiden. Opstart i kvartal 4/ 2022.

Kontaktperson vedr. projektet: Susanne Linhart, DI - sli@di.dk