Oversigt over alle materialer

fra lagre og vareterminaler

Lagre og vareterminaler

Lagre og vareterminaler

Grundmateriale

Læs mere

Bevarryggen.dk

2013

Bevægelse er meget vigtigt for at undgå ømhed i muskler og led efter mange timer ved rattet.

Bevarryggen.dk er opdateret med gode øvelser til truckførere til træning af bl.a. skuldre og nakke. Øvelserne kan udføres med og uden en elastik og kan downloades i Powerpoint og som faktaark. Som supplement er øvelserne udgivet i lommeformat.

Truck: http://www.bevarryggen.dk/oevelser/truck

Hent PDF

Intern færdsel

2014

Manglende adskillelse mellem gående og kørende transport er en af de væsentligste årsager til ulykker på lagre. Denne vejledning beskriver kort reglerne og viser eksempler.

Hent PDF

Kørsel med truck

2014

Denne vejledning sætter fokus brug af trucks, el-heste og andre kørende tekniske hjælpemidler i virksomheden.

Brancheområder

Til top
Hent PDF

Jeg arbejder i trælast

2014 

Branchevejledningen har fokus på de større trælastlagre. Den giver et overblik over bl.a. APV, instruktion, ulykkesforebyggelse og personlige værnemidler samt udstødningsgasser i drive-in haller.

 

Ulykker

 

Hent vejledning

Ulykker indenfor lagerområdet

2009 

BAU transport og engros har fået gennemført en nærmere undersøgelse af de arbejdsulykker, som sker indenfor lager- og vareterminaler og godstransport på vej, herunder de typiske årsager til at de sker, og hvordan der generelt arbejdes med ulykkesforebyggelsen ude på virksomhederne. På baggrund af disse undersøgelser har BAU transport og engros fået udarbejdet en værktøjskasse til hver delbranche, som kan være anvendes til at forebygge arbejdsulykker.

Værktøjer til ulykkesforebyggelse

2009

Værktøjskassen indeholder både værktøjer til at registrere og undersøge skete ulykker med henblik på at forebygge, at noget lignende sker igen samt værktøjer til at spotte farlige forhold før de forårsager ulykker. 

Hent værktøjerne i menuen nedenfor.

Værktøjer til ulykkesforebyggelse

Billedbank til ulykkesforebyggelse

Hent vejledning

Best Practise

2007 

BYGGERI OG INDRETNING - MASKINER OG TEKNISKE HJÆLPEMIDLER

Best Practise er en vejledning, der fortæller, hvordan forbedring af arbejdsmiljøet bedst sikres i forbindelse med nybygning/ombygning af lagre og vareterminaler, anskaffelse af it-systemer og teknisk udstyr og hjælpemidler. 

 

Instruktionsmateriale

 

Læs mere

bevarryggen.dk

2013

Få gode råd til, hvordan du som lagermedarbejder løfter bedst - og bevarer ryggen. Værktøjet består af 12 film, instruktionsark og powerpoint samt baggrundsmaterialer.

Hent PDF

Rapport:
Tunge løft på lager 

2007

Pilotprojekt med fokus på arbejdsoperationer, hvor der indgår manuelle løft af tunge eller uhåndterlige emner, og hvor det ikke eller kun delvist er muligt at benytte tekniske hjælpemidler. 

Rapporten indeholder bla.:

Bilag 1: Kortlægningsskema
Bilag 2: Eksempel på info-ark løfteteknik og arbejdsteknik
Bilag 3: Tjeklister
Bilag 4: Vurdering af løft / belastning

Andre materialer