Læs mere

Sundhed på farten

2019

Sundhed på farten er et værktøj udviklet til ansatte i transportbranchen med hovedvægten på kost og levevis. 

Læs mere

Begræns vold og trusler i transportbranchen

2020

Risikoen for vold og trusler fra passagerer eller andre trafikanter kan mindskes med en målrettet indsats. Siderne er baseret på erfaringer fra en række transportvirksomheder, der har arbejdet målrettet med at nedbringe risiko for vold og trusler, og indeholder værktøjer til forebyggelse, beredskab og opfølgning.

Inspiration til motion på arbejdspladsen

2011

Inspiration til at arbejde med motion på arbejdspladsen. Der er 3 temaer i pjecen:

  1. Tilrettelæggelse af motion på arbejdspladsen
  2. Sundhedsmæssig effekt af 1 times motionsfodbold
  3. Kollegatrænere
Læs mere

bevarryggen.dk

Værktøjet består af film i 2 versioner, instruktionsark og powerpoint samt baggrundsmaterialer.