← Tilbage

Anlæg til palletering og depalletering

Automatiske anlæg til palletering og depalletering bruges til at tømme og fylde paller automatisk. Automatiske anlæg fungerer efter forskellige principper tilpasset opgaven. I nogle anlæg flyttes emnerne enkeltvis og lagvis ved hjælp af robot. Andre anlæg fungerer via lasteplan, der overfører og stabler et lag ad gangen.

FORDELE:

 • Effektiv palletering og depalletering.
 • Lav fejlprocent.
 • Kan fjerne fysisk belastende arbejdsfunktioner: Tunge og hyppigt gentagne løft, løft der belaster på grund af lang rækkeafstand, løft til højder under knæ og over skulder og andre belastende arbejdsfunktioner, der kan forekomme ved manuel palletering.

FORUDSÆTNINGER:

 • Emner med en udformning og beskaffenhed, som er egnet til automatisk palletering. Der er for eksempel forskellige krav til ensartethed af emballageegenskaber - det afhænger af anlægstype.
 • Tilrettelæggelse og organisering af arbejdet så belastende ensidigt, gentaget arbejde (EGA) og stor daglig løftemængde undgås. Palleteringssystemet stiller krav til det øvrige arbejde for eksempel i forhold til EGA og store daglige løftemængder.
 • Passende indretning til brug og betjening af anlægget, for eksempel til transport af paller til og fra anlægget.
 • Brugerne skal være over 18 år.
 • Automatiske palleteringsanlæg skal være fuldstændig afskærmet, og adgangsveje skal være elektrisk overvågede.
Vigtige overvejelser inden du investerer

OVERVEJELSER FØR KØB:

 • Er emnerne egnet til automatisk palletering? Har de en passende beskaffenhed, vægt, ensartethed m.m.?
 • Hvad skal palleteringsanlægget integreres med?
 • Krav til palleteringen f.eks. mønster, højde mv.?
 • Øvrige krav til funktionen – herunder overvågning og betjening af anlægget?
 • Behov for indretningsmæssige forandringer?
 • Behov for ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og organisering?
 • Er der etableret nødstop på det automatiske palleteringsanlæg? 
 • Hvilke sikkerheds- og sundhedsrisici er forbundet med brugen af automatisk palleteringsanlæg?
 • Er det ønskede automatiske palleteringsanlæg CE-mærket?
 • Foreligger der overensstemmelseserklæring og brugsanvisning udformet på dansk?

OVERVEJELSER EFTER KØB:

 • Sikre at opstillingen finder sted efter kravene fra brugsanvisningen.
 • Sikre at der sker den nødvendige oplæring og instruktion af brugerne og løbende kontrol af, at instruktionen følges.
 • Sikre at brug, vedligeholdelse og eftersyn finder sted efter brugsanvisningen. Hvis der er skrappere lovpligtige krav om brug og eftersyn, skal de følges.
Leverandørliste

Blåholm A/S
Telefon: 75195427
www.blaaholm.com

Egatec A/S
Telefon: 63152060
www.egatec.dk

Ehcolo A/S
Telefon: 75398411
www.ehcolo.dk

MRN A/S
Telefon: 66149911
www.robostacker.com

PanPac Engineering A/S
Telefon: 96730240
www.panpac.dk

Qubiqa - Automation Division
Telefon: 75120199 
www.qubiqa.com

Soco System A/S 
Telefon: 79337933
www.socosystem.dk