← Tilbage

Bagagevogne

Bagagevogne bruges til transport af bagage i lufthavne mv. De kan sættes sammen, så de trækkes efter hinanden med en trækker.

FORDELE:

 • Kan drejes, så fyldning kan ske fra begge sider
 • Kan trækkes af selvkørende trækker
 • Kan sættes efter hinanden
 • Kan afhjælpe belastende løft, træk, skub og fremme gode arbejdsstillinger og hermed forebygge helbredsmæssige gener og besvær – f.eks. problemer i
 • ryggen og overbelastning af skuldre, arme og ben

FORUDSÆTNINGER:

 • Bagagevognen skal passe til opgaven
 • Bagagevognen skal have en størrelse, så den passer til pladsforholdene på arbejdsstedet
 • Ved aftagning og påfyldning skal der være god plads, så det kan ske med gode arbejdsstillinger
Vigtige overvejelser inden du investerer

OVERVEJELSER FØR KØB:

 • Hvor meget plads er der til transport med bagagevognen?
 • Er der behov for indretningsmæssige ændringer?
 • Skal der være drejehjul – 2 eller 4 – og skal de kunne bremses?
 • Skal den have skridsikker belægning?
 • Hvilke sikkerheds- og sundhedsrisici er forbundet med brugen af bagagevognen?

OVERVEJELSER EFTER KØB:

 • Sikre at brug, vedligeholdelse og eftersyn finder sted efter brugsanvisningen 
 • Sikre at den nødvendige instruktion og oplæring finder sted
Leverandørliste

Dansk Niels Bo 
Telefon: 75945800  
www.nielsbo.dk 

Gar-tek Transportmateriel A/S 
Telefon: 36783399 
www.gartek.dk 

GMV A/S
Telefon: 75738247
www.gmvas.dk

Scan-Flex Stålreoler A/S
Telefon: 59186363 
www.scan-flex.dk