← Tilbage

Dørtrinsramper og dækplader

Dørtrinsramper og dækplader kan bruges, når transport på underlag har højdeforskelle og ujævne forhindringer som dørtrin, reposer, huller, ujævnheder og andre mindre niveauforskelle. Dørtrinsramper og dækplader gør, at niveauforskellen udlignes, så transport nemt og let kan ske med hjælpemidler, der har hjul. Dørtrinsramper og dækplader findes i forskellige typer og dimensioner, så de blandt andet kan tilpasses efter højde, en- eller dobbeltsidige, dybtliggende eller hjørnedøre, med og uden slingrekant, plast eller aluminium, fastliggende eller flytbare mv.

FORDELE:

 • Letter transport af kørende transport
 • Kan afhjælpe belastende træk og skub og fremme gode arbejdsstillinger og hermed forebygge helbredsmæssige gener og besvær, f.eks. problemer i ryggen og overbelastning af skuldre, arme og ben. 
 • Gør mindre forhindringer som dørtrin, kanter, trappetrin mm. mulige at køre henover
 • Er hurtige og nemme løsninger til udligning af mindre niveauforskelle
 • Flytbare - kan have håndtag og mulighed for at blive foldet sammen
 • Kan tilpasses de fleste niveauforskelle

FORUDSÆTNINGER:

 • At dørtrinsrampen eller dækpladen, type og model passer til opgaven
 • Passende indretning og pladsforhold
 • Interne sikkerhedsregler for færdsel – herunder passende afmærkninger
Vigtige overvejelser inden du investerer

OVERVEJELSER FØR KØB:

 • Hvor skal dørtrinsrampen eller dækpladen bruges, og hvordan er pladsforholdene?
 • Er der behov for indretningsmæssige ændringer?
 • Hvilke sikkerheds- og sundhedsrisici er forbundet med brugen af dørtrinsrampen eller dækpladen?
 • Er der behov for at tilrettelægge og organisere arbejdet anderledes?

OVERVEJELSER EFTER KØB:

 • Sikre at brug, vedligeholdelse og eftersyn finder sted efter brugsanvisningen.
 • Sikre at den nødvendige instruktion og oplæring finder sted.
Leverandørliste

Etac A/S
Telefon: 79685833
www.etac.dk

Excellent Systems A/S
Telefon: 86377133
www.rampe.dk

SimpleCare ApS
Telefon: 49214320
www.simplecare.dk

SkovTrup ApS
Telefon: 98548767
www.skovtrup.dk

Witre Danmark A/S 
Telefon: 75500050 
www.witre.dk