← Tilbage

El-trækker – med førerplads

Selvkørende el-trækker fås med førerplads udformet til stående eller siddende betjening. Beskyttelsen kan bestå i faste sider og beskyttelse bag føreren. El-trækkere med beskyttet førerplads bruges til at forebygge arbejdsskader og fremme sikkerheden ved transport af forskellige typer af vogne, bure, trailere mv. El-trækkere med beskyttet førerplads kan anvendes på lagre, i produktion, butikker og i forbindelse med af- og pålæsning af lastbiler, fly, containere mv. El-trækkere med beskyttet førerplads er f.eks. velegnede til steder med stor trafik og længere transportveje.

FORDELE:

 • Gør transport af vogne, bure, trailere og lign. lettere 
 • Kan afhjælpe belastende træk og skub og fremme gode arbejdsstillinger og hermed forebygge helbredsmæssige gener og besvær, f.eks. problemer i ryggen og overbelastning af skuldre, arme og ben 
 • Beskyttet førerplads kan forbedre sikkerheden for føreren og forebygge arbejdsskader
 • Findes i forskellige typer og modeller, hvilket giver mulighed for at dække forskelligartede behov
 • Forskellige typer og modeller giver mulighed for valg efter behov
 • Kan effektivisere transport og håndtering af paller

FORUDSÆTNINGER:

 • At el-trækkeren med førerplads - type, model - passer til opgaven
 • Passende indretning - herunder pladsforhold - til arbejde med el-trækker med beskyttet førerplads
 • Transport- og adgangsveje er jævne, uden huller og velbelyste. El-trækkere med førerplads kan klare stigninger. Hvor store stigninger afhænger af type og model.
 • Passende og stabile læs, f.eks. passende læssehøjde og vægt
 • Mulighed for opladning
 • Brugeren skal være over 18 år
 • Nødvendige interne sikkerhedsregler for færdsel - herunder passende afmærkninger
Vigtige overvejelser inden du investerer

OVERVEJELSER FØR KØB:

 • Hvilke opgaver skal el-trækkeren med førerplads bruges til? 
 • Passer el-trækkerens udformning – herunder førerpladsens indretning – og el-trækkerens køreegenskaber til brugeren? Hvilken form for beskyttelse er der behov for, og hvilken udformning er mest hensigtsmæssig i forhold til opgave og bruger? 
 • Hvilken trækkapacitet er der brug for?
 • Krav til trækkets kugle- og akselkobling?
 • Krav til trækpunktets position og justering?
 • Krav til hastigheder – kørehastighed? 
 • Krav til affjedring?
 • Hvor meget skal el-trækkeren med førerplads bruges dagligt – krav til batteristørrelse? 
 • Er der behov for, at el-trækkeren med førerplads kan klare stigninger? 
 • Er indretning og transportveje passende i forhold til brug af el-trækkeren med førerplads? 
 • Er der behov for at køre på offentlig vej?
 • Er der behov for at tilrettelægge og organisere arbejdet anderledes? 
 • Er der etableret stopanordning på el-trækkeren med førerplads?
 • Er den ønskede el-trækker med førerplads CE-mærket? 
 • Foreligger der overensstemmelseserklæring og brugsanvisning udformet på dansk?

OVERVEJELSER EFTER KØB:

 • Sikre at brug, vedligeholdelse og eftersyn og vedligeholdelse finder sted efter brugsanvisningen. Hvis der er skrappere krav om lovpligtige eftersyn, skal de følges.
 • Sikre, at den nødvendige instruktion og oplæring finder sted.
Leverandørliste

Baytech A/S
Telefon: 75335633
www.baytech.dk

Dansk Niels Bo 
Telefon: 75945800  
www.nielsbo.dk 

Rocla Danmark A/S 
Telefon: 36397000
www.rocla.dk 

Still Danmark A/S
Telefon: 76319800
www.still.dk

Team Truck ApS
Telefon: 75169798
www.team-truck.dk 

Trans-Lift ApS
Telefon: 43523730
www.translift.dk