← Tilbage

El-trækker – uden ståplade

Lille selvkørende trækker uden ståplade, så den betjenes gående. Elektriske trækkere bruges til transport af fyldte vogne og andet materiel, der har transporthjul. Det kan f.eks. være ladvogne med fyld, madvogne, udstyr mv. Kapaciteten for den enkelte elektriske trækker er forskellig. Den afhjælper det tunge manuelle arbejde med træk og skub.

FORDELE:

 • Letter transport af vogne og lignende 
 • Kan afhjælpe belastende træk og skub og fremme gode arbejdsstillinger og hermed forebygge helbredsmæssige gener og besvær, f.eks. problemer i ryggen og overbelastning af skuldre, arme og ben 
 • Findes i forskellige typer og modeller, hvilket giver mulighed for at dække forskelligartede behov
 • Kræver ikke meget plads
 • Den kører jævnt og ubesværet
 • Den har en fleksibel kapacitet

FORUDSÆTNINGER:

 • At el-trækkeren uden ståplade – type og model passer til opgaven 
 • Passende indretning – herunder pladsforhold – til arbejde med el-trækker uden ståplade
 • Transport- og adgangsveje der er jævne, plane, uden huller og velbelyste 
 • El-trækker med ståplade kan klare mindre stigninger
 • Passende og stabile læs, f.eks. passende læssehøjde og vægt 
 • Mulighed for opladning
 • Brugeren skal være over 18 år
 • Interne sikkerhedsregler for færdsel – herunder passende afmærkning
Vigtige overvejelser inden du investerer

OVERVEJELSER FØR KØB:

 • Hvilke opgaver skal el-trækkeren med ståplade bruges til?
 • Hvilken kapacitet er der brug for?
 • Krav til trækkets kugle- og akselkobling?
 • Krav til trækpunktets position og justering?
 • Krav til hastigheder – kørehastighed?
 • Hvor meget skal el-trækkeren med ståplade bruges dagligt – krav til batteristørrelse?
 • Er der behov for, at el-trækkeren med ståplade kan klare stigninger? 
 • Passer el-trækkerens udformning, f.eks. håndtagets udformning og tykkelse - og køreegenskaber til brugeren?
 • Er indretning og transportveje passende i forhold til brug af el-trækker med ståplade?
 • Er der behov for at tilrettelægge og organisere arbejdet anderledes?
 • Hvilke sikkerheds- og sundhedsrisici er forbundet med brugen af el-trækker med ståplade?
 • Er den ønskede el-trækker med ståplade CE-mærket?
 • Foreligger der overensstemmelseserklæring og brugsanvisning udformet på dansk?

OVERVEJELSER EFTER KØB:

 • Sikre at brug, vedligeholdelse og eftersyn og vedligeholdelse finder sted efter brugsanvisningen. Hvis der er skrappere krav om lovpligtige eftersyn, skal de følges.
 • Sikre, at den nødvendige instruktion og oplæring finder sted.
Leverandørliste

Dansk Niels Bo 
Telefon: 75945800  
www.nielsbo.dk 

ErgoLift ApS
Telefon: 44600440 
www.ergolift.dk 

Handy Transportvogne A/S 
Telefon: 75567077 
www.handy.dk

KS Gruppen A/S 
Telefon: 98151511 
www.ks-gruppen.dk 

Lifter Danmark ApS
Telefon: 86722288
www.lifterdanmark.dk