← Tilbage

Etagevogne

Etagevogne bruges til transport af mindre emner og kasser til og fra lageret, men også eksternt i varevogne og lign. Etagevogne bruges også til opbevaring af kasser/emner på lageret.

FORDELE:

 • Mindsker belastningen ved bæring af tunge emner eller kasser.
 • Kan afhjælpe, at kasser og emner skal bæres til og fra lageret.
 • Har plads til flere mindre emner/kasser.
 • Der kan påsættes flere hylder og i forskellige højder.
 • Kan fås med skrivepult.
 • Kan fås med forskellige typer og størrelser på hjul.
 • Kan fås med forskellige typer hylder, – størrelser og materialer.
 • Kan fås med hylder, der kan stilles skrå.
 • Kan fås med påmonteret trappestige og sikkerhedsbøjler til at holde fast i.

FORUDSÆTNINGER:

 • Etagevognen skal passe til de typer kasser/emner, der skal transporteres.
 • Etagevognen skal have en størrelse, så den passer til pladsforholdene på lageret.
 • Ved aftagning og påfyldning skal der være god plads, så det kan ske med gode arbejdsstillinger.
 • Transportveje, der er velbelyste, jævne, plane og uden huller.
Vigtige overvejelser inden du investerer

OVERVEJELSER FØR KØB:

 • Hvilken type kasser/emner skal transporteres?
 • Hvor meget skal vognen kunne bære?
 • Hvor meget plads er der til transport med etagevognen?
 • Er der behov for indretningsmæssige ændringer?
 • Hvilken type hjul, hylder, størrelse m.m. skal etagevognen have?
 • Kan hylderne placeres i hensigtsmæssig løftehøjde, f.eks. mellem knæ- og skulderhøjde?
 • Skal der være drejehjul – 2 eller 4 – og skal de kunne bremses?
 • Skal den have skriveplade?
 • Skal den have påmonteret trappestige?
 • Hvilke sikkerheds- og sundhedsrisici er forbundet med brugen af etagevognen?

OVERVEJELSER EFTER KØB:

 • Sikre at brug, vedligeholdelse og eftersyn sker efter brugsanvisningen, så arbejdet ikke besværliggøres af bl.a. dårligt kørende hjul.
 • Sikre at den nødvendige instruktion og oplæring finder sted. • Sikre at eftersyn finder sted efter brugsanvisning.
Leverandørliste

Bleva A/S 
Telefon: 98111211 
www.bleva.dk 

Combox A/S 
Telefon: 70200796 
www.combox-as.dk

Dansk Niels Bo 
Telefon: 75945800  
www.nielsbo.dk 

D-Trading ApS
Telefon: 86811000 
www.d-trading.dk

Gar-tek Transportmateriel A/S 
Telefon: 36783399 
www.gartek.dk 

Handy Transportvogne A/S 
Telefon: 75567077 
www.handy.dk

Q-Transportmateriel A/S, Q-System 
Telefon: 86943277 
www.q-system.com 

Scan-Flex Stålreoler A/S
Telefon: 59186363 
www.scan-flex.dk