← Tilbage

Flyttelift og -hejs

Flyttelift og –hejs bruges til at transportere tunge emner fra eller til en etageejendom. Flytteliften og -hejset er mobilt og opstilles uden for etageejendommen og kan f.eks. være monteret på en lastbillad eller trailer.

FORDELE:

 • Transport af kasser, møbler mm. sker uden om trappeopgange, som kan have trange pladsforhold, og små personelevatorer, hvor der også er trangt med plads
 • Gode pladsforhold til gode arbejdsstillinger
 • Er mobil og kan transporteres til det sted, hvor den skal bruges
 • Er let og hurtig at bruge
 • Kan bruges både indvendigt og udvendigt
 • Kan afhjælpe belastende løft, træk, skub og fremme gode arbejdsstillinger og hermed forebygge helbredsmæssige gener og besvær, f.eks. problemer i ryggen og overbelastning af skuldre, arme og ben.

FORUDSÆTNINGER:

 • At flyttelift og –hejset passer til opgaven
 • Passende indretning – herunder pladsforhold – til arbejdet med flyttelift og –hejs
 • Transport- og adgangsveje der er jævne, plane, uden huller og velbelyste
 • Passende og stabile læs, f.eks. passende læssehøjde og vægt. 
 • Sikkerhedsregler for færdsel overholdes – herunder passende afmærkninger
 • Brugeren skal være over 18 år
Vigtige overvejelser inden du investerer

OVERVEJELSER FØR KØB:

 • Hvilke opgaver skal flytteliften og –hejset bruges til?
 • Skal flytteliften eller -hejset lejes?
 • Er der behov for tilslutning til el/strømforsyning?
 • Hvilken kapacitet er der brug for?
 • Er indretning og transportveje passende i forhold til brug af flyttelift og -hejs?
 • Er der behov for at tilrettelægge og organisere arbejdet anderledes?
 • Hvilke sikkerheds- og sundhedsrisici er forbundet med brugen af flyttelift og -hejs?
 • Er den ønskede flyttelift eller -hejs CE-mærket?
 • Foreligger der overensstemmelseserklæring og brugsanvisning udformet på dansk?

OVERVEJELSER EFTER KØB:

 • Sikre at brug, vedligeholdelse og eftersyn finder sted efter brugsanvisningen. Hvis der er skrappere krav om lovpligtige eftersyn, skal de følges.
 • Sikre, at den nødvendige instruktion og oplæring finder sted.
Leverandørliste

En Stillads og Hejs A/S
Telefon: 43750081
www.enstillads.dk 

Flyttefirmaet Sjælland
Telefon: 50999999
www.flyttefirmaet.dk

JUMBO Stillads A/S
Telefon: 75505075
www.jumbo.as

Øbro Flytteforretning A/S
Telefon: 98159122
www.obro.dk