← Tilbage

Gaffeltruck

Gaffeltruck er velegnede til transport, tunge løft og håndtering af paller, forskellige former for gods mv. Endvidere er gaffeltruck velegnede til kørsel af blandede inden- og udendørs arbejdsopgaver. Gaffeltruck kan være el-, gas- og dieseldrevne.

FORDELE:

 • Letter arbejdet med transport og håndtering af tunge byrder.
 • Kan afhjælpe belastende løft, træk og skub og dermed forebygge helbredsmæssige gener og besvær, f.eks. rygproblemer og overbelastning af arme og ben.
 • Kan fås med mange forskellige typer udstyr til anhugning som f.eks. gribe-, klemme- og vakuum.

FORUDSÆTNINGER:

 • Transport- og kørselsveje skal være velbelyste, jævne, plane og uden huller.
 • Ved kørsel skal gaflerne holdes så lavt som muligt, og byrden skal tiltes mod førerhus.
 • Ved kørsel, hvor færdselsloven er gældende, er der særlige forudsætninger for gaffeltrucken.
 • Gaffeltrucken skal være forsynet med hensigtsmæssige spejle.
 • Gaffeltrucken skal have overdækning over førerpladsen.
 • Gaffeltruckførere skal have truckførercertifikat, hvis løftehøjden er større end 1 meter.
 • Gaffeltruckførere skal være over 18 år.
 • Interne sikkerhedsregler for færdsel og instruktion af truckførere om reglerne.
 • Ved brug af gas- og dieseldrevne gaffeltruck i bygninger skal der tages forholdsregler for afgasning og os.
 • Indretning af ladeplads til el-truck.
Vigtige overvejelser inden du investerer

OVERVEJELSER FØR KØB:

 • Hvilke opgaver skal gaffeltrucken bruges til?
 • Hvilken løftekapacitet er der brug for?
 • Hvilken løftehøjde er der brug for?
 • Krav til anhugningsudstyr?
 • Hvilke muligheder er der for vibrationsdæmpning af førerpladsen, og kan førerpladsen indstilles hensigtsmæssigt i forhold til den givne opgave?
 • Er der behov for at tilrettelægge og organisere arbejdet anderledes?
 • Hvilke sikkerheds- og sundhedsrisici er forbundet med brugen af gaffeltruck?
 • Er den ønskede gaffeltruck CE-mærket?
 • Foreligger der brugsanvisning, overensstemmelseserklæring mv. udformet på dansk?

OVERVEJELSER EFTER KØB:

 • Sikre at brug, vedligeholdelse og eftersyn finder sted efter brugsanvisning. Hvis der er skrappere lovpligtige krav til brug og eftersyn, skal de følges.
 • Sikre at der udarbejdes interne færdselsregler, herunder opmærkning af køreveje.
 • Sikre at der foreligger en kopi af truckførercertifikater i virksomheden.
 
Leverandørliste

Atlet Unicarriers Danmark A/S 
Telefon: 72210210 
www.atlet.dk 

Doosan Gaffeltruck Danmark ApS
Telefon : 70111520
www.doosangaffeltruck.dk

N.C. Nielsen A/S 
Telefon: 99838383 
www.nc-nielsen.dk 

A/S N.P. Trucks
Telefon: 75647500 
www.np-trucks.dk 

Robbin´s Gaffeltruck A/S
Telefon : 46181920 
www.gaffel-trucks.dk

Rocla Danmark A/S 
Telefon: 36397000
www.rocla.dk 

Toyota Material Handling Danmark A/S
Telefon: 78731406
www.toyota-forklifts.dk