← Tilbage

Gennemløbsreoler og indskubsreoler

Gennemløbs- og indskubsreoler er reolsystemer forsynet med rullebaner.

I gennemløbsreoler sættes paller ind i reolen fra én side og føres via skrånende rullebaner til modsatte side af reolen, hvorfra de plukkes. Rullebanerne er konstrueret således, at pallerne bevæger sig på jævn og passende vis fra indsætningssiden til udtagssiden.

Indskubsreoler er ligesom gennemløbsreoler opbygget med skrånende rullebaner, men indsætning og udtagning foregår fra samme side. Når en ny palle sættes ind i reolen, skubbes de, der allerede står der, op ad rullebanen. Når en palle fjernes, glider den næste frem til reolkanten.

Gennemløbs- og indskubningsreoler kan ud over paller bruges til andre ensartede vareenheder f.eks. kasser og kartoner af forskellig størrelse. Gennemløbs- og indskubningsreoler bruges til at optimere lagerplads, vareflow og arbejdsgange.

FORDELE:

 • Pladsbesparende – giver effektiv udnyttelse af lagerpladsen.
 • Ved adskilte arbejdsgange undgås ”kollisioner” mellem plukkere og opfyldere.
 • Hurtig og effektiv håndtering og ekspedition.
 • Orden og overblik over lageret.
 • Giver mulighed for at have mange varegrupper samlet på et sted.
 • Gennemløbsreoler fungerer efter princippet ”først ind – først ud”, hvilket kan være ideelt til varer, hvor dette princip har betydning – f.eks. fødevarer.
 • Kan kombineres med andre reoltyper.
 • Kan tilpasses til branche, opgave og lokalitet.

FORUDSÆTNINGER:

 • Varepartier egnet til reoltypen.
 • Indretning og layout egnet til varetyper, opgaver og arbejdsgange – herunder passende pladsforhold til lagring og plukning og transport af varer til og fra systemet.
 • Reolsystemet skal monteres korrekt for at sikre optimal sikkerhed.
 • Reolsystemet skal være mærket med maksimal tilladt belastning, som ikke må overskrides ved brug.
 • Hvis der er risiko for påkørsel, skal reolsystemets endestiger være forsynet med truckværn.
 • Reolsystemet skal være sikret mod at vælte jævnfør opstillingsanvisning og brugsanvisning.
Vigtige overvejelser inden du investerer

OVERVEJELSER FØR KØB:

 • Hvilke varer og hvilke opgaver skal gennemløbs/indskubningsreolerne bruges til? F.eks. type, størrelse, vægt, krav til flow.
 • Skal gennemløbs/indskubningsreolerne kombineres med andre reoltyper?
 • Behov for indretningsmæssige ændringer?
 • Behov for at tilrettelægge og organisere arbejdet på en ny måde?
 • Hvilke sikkerheds- og sundhedsrisici er forbundet med brugen af gennemløbs- og indskubningsreoler?
 • Foreligger der dokumentationsmaterialer, såsom brugsanvisning mv. udformet på dansk med instruktioner for korrekt samling, installation, brug, vedligeholdelse, herunder reparation.

OVERVEJELSER EFTER KØB:

 • Sikre at brug, vedligeholdelse og eftersyn finder sted efter brugsanvisningen. Hvis der er skrappere lovpligtige krav til brug og eftersyn, skal de følges.
 • Sikre at der sker den nødvendige oplæring og instruktion af brugerne og løbende kontrol af, at instruktionen følges.
Leverandørliste

BITO Lagerteknik 
Telefon: 70215151 
www.bitodanmark.dk 

Constructor Danmark A/S 
Telefon: 46328008 
www.constructor.dk 

Hans Schourup A/S 
Telefon: 86146244 
www.hans-schourup.dk 

MAS-HØVIK A/S 
Telefon: 86862655 
www.hoevik.dk