← Tilbage

Hurtigporte

Hurtigporte – også kaldet hurtigrulleporte – bruges i lager- og produktionsområder, hvor man ønsker at afskærme for træk, kulde/varmetab, støv og andre forureninger. Hurtigportene fungerer i princippet som et stort el-drevet rullegardin, der åbner og lukker med stor hastighed. Bevægelsen kan foregå vertikalt eller horisontalt. Den høje hastighed sikrer hurtig fri passage til gennemkørsel med truck o. lign og gående trafik. Hurtigporte kan bruges inden- og udendørs. Betjeningen kan styres både manuelt og automatisk.

FORDELE:

 • Kan afhjælpe problemer med træk.
 • Kan forbedre temperaturforhold.
 • Kan afskærme for støv og andre forureninger.
 • Kan give mere glidende trafik og arbejdsgange.
 • Kan forebygge kropslige gener på grund af træk, kulde, støv m.m.

FORUDSÆTNINGER:

 • Egnet type hurtigport til portåbning og opgave - herunder trafikken gennem porten.
 • Passende indretning og pladsforhold omkring porten og i forhold til trafik til og fra porten.
Vigtige overvejelser inden du investerer

OVERVEJELSER FØR KØB:

 • Hvor skal der bruges hurtigporte?
 • Er der problemstillinger, der ønskes løst med hurtigporte? F.eks. træk, temperaturforhold, forureningsforhold?
 • Ønsker og krav til portene f.eks. åbningshastighed, styring, udsyn, robusthed?
 • Er der behov for indretningsmæssige ændringer?
 • Er der behov for at tilrettelægge og organisere arbejdet på en ny måde?
 • Hvilke sikkerheds- og sundhedsrisici er forbundet med brugen af hurtigporte?
 • Foreligger der brugsanvisning udformet på dansk?

OVERVEJELSER EFTER KØB:

 • Sikre at brug, eftersyn og vedligeholdelse finder sted efter brugsanvisningen. Hvis der er skrappere lovpligtige krav til brug og eftersyn, skal de følges.
 • Sikre at der sker den nødvendige oplæring og instruktion af brugerne og løbende kontrol af, at instruktionen følges.
Leverandørliste

Crawford ASSA ABLOY Entrance Systems Denmark A/S
Telefon: 70127011 
www.crawfordsolutions.dk

A/S Köpke Porte 
Telefon: 75652222 
www.kopke.dk 

NASSAU Door A/S
Telefon: 62622346
www.nassau.dk

Novoferm Danmark ApS
Telefon: 70277383 
www.novoferm.dk 

Porttechnic A/S
Telefon: 30338899
www.porttechnic.dk