← Tilbage

Industriporte

Industriporte findes i forskellige typer og udgaver. F.eks. hejseporte, rulleporte, foldeporte med og uden automatik passende til forskellige lokaliteter, bygninger og opgaver. Egnede og passende porte bidrager til at sikre et godt indeklima i lager- og produktionsområder ved f.eks. at afskærme for træk, kulde/varmetab, støv og andre forureninger. Velegnede porte bruges desuden til at sikre gode adgangsforhold, hensigtsmæssige arbejdsgange og sikkerhed for personale, gods og bygninger.

FORDELE:

 • Kan forebygge gener på grund af træk, kulde, støv m.m.
 • Porte med vinduer kan forbedre lys, synsforhold og udsyn.
 • Kan give mere glidende trafik og arbejdsgange
 • Kan øge sikkerheden for personale, gods og bygninger.

FORUDSÆTNINGER:

 • Egnet industriport til portåbning og opgave - herunder trafikken gennem porten.
 • Passende indretning og pladsforhold omkring porten og i forhold til trafik til og fra porten.
Vigtige overvejelser inden du investerer

OVERVEJELSER FØR KØB:

 • Er porten egnet til opgave og lokalitet?
 • Er der problemstillinger, der ønskes løst med porten? F.eks. træk, temperaturforhold, forureningsforhold?
 • Ønsker og krav til porten f.eks. åbningshastighed, styring, udsyn, robusthed?
 • Er der behov for indretningsmæssige ændringer?
 • Er der behov for at tilrettelægge og organisere arbejdet på en ny måde?
 • Hvilke sikkerheds- og sundhedsrisici er forbundet med brugen af den ønskede port?
 • Foreligger der brugsanvisning udformet på dansk?

OVERVEJELSER EFTER KØB:

 • Sikre at brug, eftersyn og vedligeholdelse finder sted efter brugsanvisningen. Hvis der er skrappere lovpligtige krav til brug og eftersyn, skal de følges.
 • Sikre at der sker den nødvendige oplæring og instruktion af brugerne og løbende kontrol af, at instruktionen følges.

 

Leverandørliste

Alutechporte
Telefon: 70239032
www.portek.dk

Crawford ASSA ABLOY Entrance Systems Denmark A/S
Telefon: 70127011 
www.crawfordsolutions.dk

Door System A/S
Telefon: 86921171
www.doorsystem.dk

A/S Köpke Porte 
Telefon: 75652222 
www.kopke.dk 

NASSAU Door A/S
Telefon: 62622346
www.nassau.dk

Novoferm Danmark ApS
Telefon: 70277383 
www.novoferm.dk 

Portspecialisten
Telefon: 70252625
www.portspecialisten.dk