← Tilbage

Køre- og læsseramper - el-hydrauliske

El-hydrauliske køre- og læsseramper bruges ved omladning af gods fra/til lastbil, trailer og container, hvor der er afstands- og højdeforskelle. Læsseramper bruges som op- og nedkørsel for transport af gods, der skal flyttes. Det kan være gods, som skal flyttes med teknisk udstyr, vogne, bure, trucks og lign.

FORDELE:

 • Udligner afstande og højdeforskelle og giver dermed mulighed for kørende transport.

FORUDSÆTNINGER:

 • Kørepladen skal have en skridsikker overflade.
 • Der kan være forøget risiko for fald, klemningsfare og nedstyrtning.
 • Ved anvendelse af rampen opstår let belastende intern og ekstern anslagsstøj.
 • Der er særregler vedr. sikkerhedsforanstaltninger ved offentlig adgang (f.eks. ved butik).
Vigtige overvejelser inden du investerer

OVERVEJELSER FØR KØB:

 • Hvilket materiale skal vælges til rampen, f.eks. stål eller aluminium?
 • Hvilken højde og transportvægt skal læsserampen kunne efterkomme?
 • Hvilke kørehastigheder kan rampen tåle?
 • Hvilken vægtbelastning skal rampen kunne klare?
 • Hvilke sikkerheds- og sundhedsrisici er forbundet med brugen af læsseramper?
 • Er den ønskede læsserampe CE-mærket?
 • Foreligger der er overensstemmelseserklæring og brugsanvisning udformet på dansk?

OVERVEJELSER EFTER KØB:

 • Sikre at brug, vedligeholdelse og eftersyn finder sted efter brugsanvisningen. Hvis der er skrappere lovpligtige krav til brug og eftersyn, skal de følges.
 • Sikre at den nødvendige instruktion og oplæring af brugerne finder sted.
Leverandørliste

KP Agenturer 
Telefon: 59620997 
www.kp-agenturer.dk 

NASSAU Door A/S
Telefon: 62622346
www.nassau.dk

Tektra A/S 
Telefon: 44996044 
www.tektra.dk