← Tilbage

Kraner

Kraner bruges til at løfte, flytte og håndtere emner af enhver art.

FORDELE:

 • Letter arbejdet med løft, håndtering og transport af emner.
 • Kan fjerne løft og bæring og hermed bidrage til at forebygge helbredsmæssige gener og besvær.
 • Stort udvalg af krantyper giver gode muligheder for at få en kran, som er egnet til den konkrete opgave. F.eks. svingkraner, traverskraner med forskellig kapacitet, der kan kombineres med forskellige typer kroge, løfteåg, gribeanordninger/anhugningsgrej.

FORUDSÆTNINGER:

 • Skal være udformet og tilpasset opgaven.
 • Passende indretning af arbejdspladsen til arbejde med den pågældende kran.
 • At kranføreren har den nødvendige uddannelse.
Vigtige overvejelser inden du investerer

OVERVEJELSER FØR KØB:

 • Hvilke opgaver skal kranen kunne udføre?
 • Hvilke emner skal håndteres?
 • Hvilken løftekapacitet og hastighed kræves?
 • Hvilken rækkevidde kræves? Er der brug for en traverskran, der kan dække et større område, eller vil en svingkran være bedst egnet?
 • Skal kranen være stationær eller mobil?
 • Hvilke kroge, løfteåg, gribeanordninger/anhugningsgrej vil være bedst egnet til emnernes udformning og beskaffenhed, og opgaverne der skal løses? Er der brug for forskellige typer?
 • Er der brug for drev på den horisontale bevægelse af kranen? Vær opmærksom på at undgå belastende skub og træk.
 • Hvilken form for styring passer bedst til opgaver og brugere? Er der f.eks. behov for trådløs betjening?
 • Hvilket støjniveau genererer kranen?
 • Stiller den ønskede kran krav til bygningerne?
 • Hvilke sikkerheds- og sundhedsrisici er forbundet med brugen af kranen?
 • Er der brug for at ændre indretningen af arbejdspladsen?
 • Er der behov for at tilrettelægge og organisere arbejdet anderledes?
 • Er den ønskede kran CE-mærket?
 • Foreligger der dokumentationsmaterialer, såsom brugsanvisning, overensstemmelseserklæring mv. udformet på dansk?

OVERVEJELSER EFTER KØB:

 • Sikre at brug, vedligeholdelse og eftersyn finder sted efter brugsanvisningen. Hvis der er skrappere lovpligtige krav om brug og eftersyn, skal de følges.
 • Sikre oplæring og instruktion af brugerne – herunder instruktion i god arbejdsteknik.
 • Sikre jævnligt eftersyn af anhugningsgrej, f.eks. stropper og kæder, efter anvisningerne i brugsanvisningen.
 • Sikre synlig mærkning af maksimal tilladt løftebelastning.
Leverandørliste

Konecranes A/S 
Telefon: 70223637
www.konecranes.dk 

Max Fodgaard A/S 
Telefon: 70261700 
www.fodgaard.dk 

SKS Kraner A/S
Telefon: 46195253
www.skskraner.dk

Terex Material Handling A/S
Telefon: 44828400 
www.demagcranes.dk