← Tilbage

Ladvogne med justeringsmuligheder af lad

Ladvogn, som har manuelt eller hydraulisk løft af lad og også med vip af lad til 90 grader - lodretstående. Ladvogn har elektrisk træk eller kan monteres med hjælpemotor (se disse).

FORDELE:

 • Vognens lad kan højdejusteres og vippes
 • Fås med elektrisk træk, så den er selvkørende – andre ladvogne kan monteres med selvkørende hjælpemotor 
 • Kan afhjælpe belastende løft, træk, skub og fremme gode arbejdsstillinger og hermed forebygge helbredsmæssige gener og besvær, f.eks. problemer i ryggen og overbelastning af skuldre, arme og ben 
 • Kan køre på hældninger og ujævnt underlag
 • Betjening sidder i håndtaget

FORUDSÆTNINGER:

 • At ladvognen passer til opgaven 
 • Passende indretning – herunder pladsforhold – til arbejde med ladvogn
 • Transport- og adgangsveje der er jævne og velbelyste 
 • Passende og stabile læs f.eks. passende læssehøjde og vægt 
 • Mulighed for opladning 
 • Interne sikkerhedsregler for færdsel – herunder passende afmærkninger
 • Virksomhedens egne vogne passer til montering af hjælpemotor
Vigtige overvejelser inden du investerer

OVERVEJELSER FØR KØB:

 • Hvilke opgaver skal ladvognen bruges til?
 • Hvilken kapacitet er der brug for?
 • Er indretning og transportveje passende i forhold til brug af ladvognen?
 • Er der behov for at tilrettelægge og organisere arbejdet anderledes?
 • Hvilke sikkerheds- og sundhedsrisici er forbundet med brugen af ladvognen?
 • Er den ønskede ladvogn CE-mærket?
 • Foreligger der overensstemmelseserklæring og brugsanvisning udformet på dansk?

OVERVEJELSER EFTER KØB:

 • Sikre at brug, vedligeholdelse og eftersyn finder sted efter brugsanvisningen. Hvis der er skrappere krav om lovpligtige eftersyn, skal de følges.
 • Sikre, at den nødvendige instruktion og oplæring finder sted.
Leverandørliste

GMV A/S
Telefon: 75738247
www.gmvas.dk

KS Gruppen A/S 
Telefon: 98151511 
www.ks-gruppen.dk 

Ottensten A/S
Telefon: 87380800
www.ottensten.dk