← Tilbage

Løfteborde

Løfteborde bruges som hjælpemiddel til manuel palletering og depalletering – til alle typer af arbejdspladser, hvor paller fyldes eller tømmes. Løfteborde bruges til at sørge for, at palleteringsarbejde kan foregå i en passende og god arbejdshøjde. Brugeren hæver og sænker bordet efter behov, således at arbejdshøjden tilpasses til person og opgave.

FORDELE:

 • Giver mulighed for at fylde og tømme paller i gode arbejdshøjder og gode arbejdsstillinger og kan hermed bidrage til at forebygge helbredsmæssige gener og besvær. Belastende arbejdsstillinger med foroverbøjet ryg og belastende løft til og fra lav og høj højde (under knæ og over skulder) kan eksempelvis undgås.
 • Hæves og sænkes let med el, hvilket fremmer brug og hermed gode arbejdsstillinger.
 • Kan fås i mange forskellige udgaver og kan hermed dække mange forskellige behov. Bordene kan være monteret i grube eller stå på gulvet. De kan være forsynet med rullebaner, drejeskiver, automatisk højdeindstilling via fotocelle, opkørselsrampe osv.

FORUDSÆTNINGER:

 • At løftebordet passer til opgaven - i forhold til størrelse, løftekapacitet, højdevandring, ekstraudstyr m.m.
 • Passende indretning og pladsforhold. Herunder f.eks. mulighed for passende placering af løftebordet i forhold til, hvor emnerne skal flyttes fra og til og gode pladsforhold til transport af paller til og fra bordet.
 • Tilslutning til el.
Vigtige overvejelser inden du investerer

OVERVEJELSER FØR KØB:

 • Hvilken type løftebord er bedst egnet til opgaven? Er der brug for et bord monteret i grube – kan være fordelagtigt ved høje læs for at undgå belastende håndteringer fra og til højder over skulderhøjde? Eller ønskes der et bord, der står på gulvet, og som giver mulighed for en mere fleksibel placering?
 • Hvor meget skal bordet kunne bære?
 • Hvilken størrelse er der behov for?
 • Hvilken højdevandring er der behov for?
 • Hvordan transporteres pallerne til og fra bordet – med pallevogn, stabler eller truck? Er der brug for rampe, truckunderstøtning, u-formet bordplade eller andet?
 • Er der brug for indretningsmæssige ændringer?
 • Er der behov for at tilrettelægge og organisere arbejdet på en ny måde?
 • Er klemningsfarer forebygget?
 • Er der etableret hensigtsmæssige nødstop?
 • Hvilke sikkerheds- og sundhedsrisici er forbundet med brugen af løfteborde?
 • Er det ønskede løftebord CE-mærket?
 • Foreligger der overensstemmelseserklæring og brugsanvisning udformet på dansk?

OVERVEJELSER EFTER KØB:

 • Sikre at brug, vedligeholdelse og eftersyn finder sted efter brugsanvisningen. Hvis der er skrappere lovpligtige krav til brug og eftersyn, skal de følges.
 • Sikre, at den nødvendige instruktion og oplæring finder sted.
Leverandørliste

Dansk Niels Bo 
Telefon: 75945800  
www.nielsbo.dk 

ErgoLift ApS
Telefon: 44600440 
www.ergolift.dk 

Gar-tek Transportmateriel A/S 
Telefon: 36783399 
www.gartek.dk 

Jema Lift A/S
Telefon: 86688877 
www.jema.as

KS Gruppen A/S 
Telefon: 98151511 
www.ks-gruppen.dk 

Sax Lift A/S
Telefon: 75588622
www.sax-lift.dk

TRANSLYFT A/S 
Telefon : 98864900 
www.translyft.com