← Tilbage

Mezzaniner – indskudte etager

Mezzaniner – også kaldet indskudte etager og platforme – bruges til at øge lagerpladsen ved at udnytte rumhøjden. Mezzaniner kan være en løsning på manglende plads og bedre lagerindretning på steder med passende loftshøjde. Mezzaniner kan bygges op i 2 eller flere etager.

FORDELE:

 • Øget lagerplads.
 • Bedre lagerindretning. Herunder bedre overblik og tilgængelighed til varer og emner.
 • Kan tilpasses til branche, opgave og lokalitet.

FORUDSÆTNINGER:

 • Passende loftshøjde.
 • Passende bæreevne.
 • Passende indretning og pladsforhold.
 • Passende transportveje til og fra mezzaninen for emner, varer og personer. F.eks. varelifte/vareelevatorer, indgang for indsætning af varer med truck eller stabler, trapper der er hensigtsmæssige og sikre at gå på.
Vigtige overvejelser inden du investerer

OVERVEJELSER FØR KØB:

 • Hvad skal mezzaninen bruges til? F.eks. hvilke emner, varer, ønsker til lagerkapacitet mv?
 • Hvordan skal transport af varer, emner og personer til og fra mezzaninen foregå?
 • Ønsker til indretning?
 • Er der behov for at tilrettelægge og organisere arbejdet anderledes?
 • Hvilke sikkerheds- og sundhedsrisici er forbundet med brugen af mezzanin?
 • Er der taget passende sikkerhedsmæssige foranstaltninger mod påkørsel af bærende konstruktion?
 • Er der passende rækværk - fodspark, knæ- og håndliste?
 • Er der passende sikkerhedsforanstaltninger ved åbninger?

OVERVEJELSER EFTER KØB:

 • Sikre at brug, eftersyn og vedligeholdelse finder sted efter brugsanvisningen. Hvis der er skrappere lovpligtige krav til brug og eftersyn, skal de følges.
 • Sikre at den nødvendige instruktion og oplæring finder sted.
Leverandørliste

Constructor Danmark A/S 
Telefon: 46328008 
www.constructor.dk 

Dansk Niels Bo 
Telefon: 75945800  
www.nielsbo.dk 

Flextek Stålreoler A/S
Telefon: 76410480
www.flextekstaalreoler.dk

Hans Schourup A/S 
Telefon: 86146244 
www.hans-schourup.dk 

OWO Industri ApS
Telefon: 98521622 
www.owo.dk 

SSI SCHÄFER 
Telefon: 32531444 
www.ssi-schaefer.dk 

Thanex A/S 
Telefon: 46186969 
www.thanex.dk