← Tilbage

Miniløftere

Miniløftere er små lette løftevogne, der kan bruges til løft, håndtering og transport af varer og emner f.eks. kasser, ruller, tønder mv. Miniløftere bruges f.eks. til plukke- og håndteringsarbejde på lagre, til transport til og fra maskiner, som hjælpemiddel i produktionen og til diverse intern transport. Løfte- og sænkefunktionen er eldrevet og aktiveres via betjeningsanordning.

FORDELE:

 • Letter arbejdet med løft, håndtering og transport af emner.
 • Kan afhjælpe belastende løft og bæring og give mulighed for at håndtere emner og varer i gode arbejdshøjder og gode arbejdsstillinger. Kan hermed bidrage til at forebygge helbredsmæssige gener og besvær.
 • Er små og lette at manøvrere.
 • Kan udformes og tilpasses til forskellige emner og opgaver. Kan f.eks. forsynes med diverse løfteudstyr som plade, gafler, dorn, klemme-, dreje- og tippeenhed m.v.

FORUDSÆTNINGER:

 • At miniløfteren passer til opgaven - i forhold til størrelse, løftekapacitet, højdevandring, hjul, ekstraudstyr m.m.
 • Passende indretning og pladsforhold. Herunder f.eks. mulighed for passende placering af miniløfteren i forhold til emnerne, der skal håndteres og til at udføre arbejdet med god arbejdsteknik.
 • Transportveje der er velbelyste, jævne, plane og uden huller.
 • Passende og stabile læs. Herunder passende i forhold til belastningen af brugeren ved træk og skub af vognen.
 • Mulighed for opladning.
 • Interne sikkerhedsregler for færdsel.
Vigtige overvejelser inden du investerer

OVERVEJELSER FØR KØB:

 • Hvilke opgaver skal miniløfteren bruges til?
 • Hvilken løftekapacitet er der brug for?
 • Hvilken form for løfteudstyr er der brug for?
 • Hvilken løftehøjde er der brug for?
 • Passer miniløfterens udformning – f.eks. håndtagets udformning og tykkelse - og køreegenskaber til brugeren?
 • Er den ønskede miniløfter forsynet med passende hjul og bremse?
 • Er indretning og transportveje passende i forhold til brug af miniløfter?
 • Er der behov for at tilrettelægge og organisere arbejdet anderledes?
 • Er klemningsfarer forebygget?
 • Hvilke sikkerheds- og sundhedsrisici er forbundet med brugen af miniløfter?
 • Er den ønskede miniløfter CE-mærket?
 • Foreligger der overensstemmelseserklæring og brugsanvisning udformet på dansk?

OVERVEJELSER EFTER KØB:

 • Sikre at brug, eftersyn og vedligeholdelse finder sted efter brugsanvisningen. Hvis der er skrappere lovpligtige krav til brug og eftersyn, skal de følges.
 • Sikre at den nødvendige instruktion og oplæring finder sted.
Leverandørliste

2Lift ApS
Telefon: 29880778
www.2Lift.com

Bleva A/S 
Telefon: 98111211 
www.bleva.dk 

Gar-tek Transportmateriel A/S 
Telefon: 36783399 
www.gartek.dk 

Hovmand A/S
Telefon: 57833300 
www.hovmand.com 

Lifter Danmark ApS
Telefon: 86722288
www.lifterdanmark.dk

TA Teknik.dk
Telefon : 86986351
www.tateknik.dk

TRANSLYFT A/S 
Telefon : 98864900 
www.translyft.com