← Tilbage

Pallecontainere

Pallecontainere kan bruges til transport og opbevaring af emner, emballage eller andet.

FORDELE:

 • Mulighed for stabil transport af løst pakket eller ikke-stabelbart indhold.
 • Kan transporteres med et selvkørende teknisk hjælpemiddel som gaffeltruck og stablere, så manuelt træk og skub undgås.
 • Mulighed for åbning af gittersider f.eks. på kort og lang side.
 • Mulighed for at stable pallecontainere, så pladsforholdene til opbevaring minimeres.
 • Gitre og bokse er lette at montere på pallen.

FORUDSÆTNINGER:

 • Transport af palle skal ske med et teknisk hjælpemiddel. Manuelt skub og træk kan være belastende for kroppen.
 • Underlaget skal være jævnt, kørefast for at minimere belastningen på kroppen ved manuelt skub og træk. Den fysiske belastning øges ved stigninger i terræn. Jo mere skråt og jo tungere læs desto større kraft skal der præsteres. Vær derfor opmærksom på stigninger.
 • Af- og påfyldning skal kunne ske på forsvarlig vis, f.eks. kan lange rækkeafstande, dybe rygbøjninger og tunge løft fra lav højde være belastende.
 • Pladsforhold ved manuelt skub og træk skal være gode, så medarbejderen ikke skal stoppe og igangsætte pallecontaineren flere gange.
Vigtige overvejelser inden du investerer

OVERVEJELSER FØR KØB:

 • Hvilken type emner eller emballage skal pallecontaineren bruges til?
 • Skal gitre og bokse til pallecontaineren kunne foldes og stables? Det minimerer opbevaringsforholdene og returtransport?
 • Gitre og bokse fås med forskellige højder og i forskelligt materiale, hvilke typer er der behov for?
 • Er pladsforholdene tilstrækkelige?
 • Forefindes de tekniske hjælpemidler, som skal bruges?
 • Giver underlaget godt fodfæste, hvis pallecontaineren skal transporteres manuelt.
 • Skal det være gitter eller boks?
 • Skal pakningen foregå manuelt eller automatisk?

OVERVEJELSER EFTER KØB:

 • Sikre at brug, vedligeholdelse og eftersyn af pallecontaineren finder sted efter brugsanvisningen.
 • Sikre at der sker den nødvendige oplæring og instruktion af brugerne og en løbende kontrol af, at instruktionen følges.
Leverandørliste

Dansk Niels Bo 
Telefon: 75945800  
www.nielsbo.dk 

D-Trading ApS
Telefon: 86811000 
www.d-trading.dk

Olitec Packaging Solutions A/S
Telefon: 70271275 
www.olitecpackaging.com