← Tilbage

Pallemagasin

Pallemagasiner bruges til at stable og nedstable paller enkeltvis eller i stakke. Pallerne føres til og fra bunden af magasinet ved hjælp af pallevogn/palleløfter, gaffeltruck eller transportbanesystem. Pallemagasiner kan bruges som enkeltstående enhed eller integreret del af et anlæg. Pallemagasiner kan betjenes manuelt eller køre automatisk.

FORDELE:

 • Kan fjerne manuel håndtering af paller, løft, træk, skub, og kan hermed bidrage til at forebygge helbredsmæssige gener og besvær.
 • Øger sikkerheden, f.eks. kan klemningsskader på fingre og fødder undgås.
 • Kan sikre god og stabil stabling og orden på pallerne.
 • Leveres i forskellige udgaver og kan dække forskellige behov. Leveres til forskellige palletyper og med forskellig kapacitet.
 • Kan medvirke til at optimering af lagerplads.

FORUDSÆTNINGER:

 • Passende indretning i forhold til brugen af magasinet, f.eks. god plads til at transportere paller til og fra magasinet.
Vigtige overvejelser inden du investerer

OVERVEJELSER FØR KØB:

 • Hvilken type palle skal magasinet passe til?
 • Hvor mange paller skal kunne indeholdes?
 • Skal magasinet betjenes manuelt eller automatisk?
 • Hvordan skal paller komme til og fra magasinet?
 • Skal magasinet integreres med andre transportsystemer f.eks. rullebaner, transportbånd og lign.?
 • Er der behov for indretningsmæssige ændringer?
 • Er der behov for at tilrettelægge og organisere arbejdet på en ny måde?
 • Hvilke sikkerheds- og sundhedsrisici er forbundet med brugen af pallemagasinet?

OVERVEJELSER EFTER KØB:

 • Sikre at der sker den nødvendige oplæring og instruktion af brugerne og løbende kontrol af, at instruktionen følges.
 • Sikre at brug, vedligeholdelse og eftersyn finder sted efter brugsanvisningen. Hvis der er skrappere lovpligtige krav til brug og eftersyn, skal de følges.
Leverandørliste

Hans Schourup A/S 
Telefon: 86146244 
www.hans-schourup.dk 

Lifter Danmark ApS
Telefon: 86722288
www.lifterdanmark.dk

Mawi 
Telefon: 86930699 
www.mawi.dk 

Q-Transportmateriel A/S, Q-System 
Telefon: 86943277 
www.q-system.com 

Soco System A/S 
Telefon: 79337933
www.socosystem.dk 

Stok Emballage K/S
Telefon: 72200700
www.stok.dk