← Tilbage

Pallereoler

Pallereoler bruges til lagring af palleteret gods. Pallereoler kan sammensættes og opbygges, så de kan anvendes til mange forskellige emner og opgaver og passe til forskellige lokaliteter. De kan opbygges til opbevaring af ensartet gods eller til at rumme emner af forskellig type og størrelse. Pallereoler kan være opbygget udelukkende til pallehåndtering med truck, eller til at plukning af varer kan foregå manuelt på en hensigtsmæssig måde. Der kan være mulighed for både kortside- og langsidehåndtering af paller, hvilket f.eks. udnyttes til at undgå lange rækkeafstande ved manuel håndtering. Pallereoler bruges til at optimere lagerplads og arbejdsgange.

FORDELE:

 • Effektiv udnyttelse af lagerpladsen.
 • Orden og overblik over lageret.
 • Fleksibelt opbevaringssystem.
 • Giver mulighed for at have mange varegrupper samlet på et sted.
 • Kan tilpasses til branche, opgave og lokalitet.

FORUDSÆTNINGER:

 • Passende fysiske rammer til reolen – herunder at gulvet har passende bæreevne
 • Varepartier og emner egnet til reoltypen.
 • Indretning og layout egnet til emner, opgaver og arbejdsgange. Herunder passende indretning og pladsforhold til at lagring, plukning og transport af emner til og fra systemet kan foregå med gode arbejdsbevægelser og uden for meget belastning af kroppen.
 • Egnede hjælpemidler, f.eks. truck eller lignende til håndtering af paller og fra systemet.
 • Korrekt stablet gods.
 • Reolsystemet skal monteres korrekt for at sikre optimal sikkerhed.
 • Reolsystemet skal være mærket med maksimal tilladt belastning, som ikke må overskrides ved brug.
 • Hvis der er risiko for påkørsel, skal reolsystemets endestiger være forsynet med truckværn.
Vigtige overvejelser inden du investerer

OVERVEJELSER FØR KØB:

 • Hvilke paller og emner skal pallereolen bruges til, f.eks. type, størrelse, vægt, krav til flow? Er der behov for tilbehør i form af tværbjælker til langsidehåndterede paller, tromleholdere, kabelrulleholdere eller andet?
 • Hvordan håndteres paller og emner til og fra pallereolen? Skal emner plukkes manuelt f.eks. krav til frihøjde og rækkeafstande? Haves egnede tekniske hjælpemidler?
 • Ønsker til layout og indretning?
 • Passende indretning og bredde på lagergange? Kan lagring, plukning og transport af emner foregå på sikker vis?
 • Behov for indretningsmæssige ændringer?
 • Behov for at tilrettelægge og organisere arbejdet på en ny måde?
 • Hvilke sikkerheds- og sundhedsrisici er forbundet med brugen af pallereoler?
 • Foreligger der dokumentationsmaterialer, såsom brugsanvisning mv. udformet på dansk med instruktioner for korrekt samling, installation, brug, vedligeholdelse, herunder reparation.

OVERVEJELSER EFTER KØB:

 • Sikre at brug, vedligeholdelse og eftersyn finder sted efter brugsanvisningen. Hvis der er skrappere lovpligtige krav til brug og eftersyn, skal de følges.
 • Sikre at der sker den nødvendige oplæring og instruktion af brugerne og løbende kontrol af, at instruktionen følges.
Leverandørliste

BITO Lagerteknik 
Telefon: 70215151 
www.bitodanmark.dk 

Constructor Danmark A/S 
Telefon: 46328008 
www.constructor.dk 

Hans Høj Lagerinventar A/S 
Telefon: 70273500 
www.hhl.dk 

Hans Schourup A/S 
Telefon: 86146244 
www.hans-schourup.dk 

MAS-HØVIK A/S 
Telefon: 86862655 
www.hoevik.dk