← Tilbage

Pallereoler med udtræksenheder

Pallereoler med udtræksenheder er en løsning til lagre, hvor der foregår plukning af emner fra paller. Ved hjælp af udtræksenheder kan paller trækkes ud ligesom skuffer, og indholdet på pallerne kan nås fra tre sider. Inden udtræk frigøres låsemekanisme/sikkerhedsspærring på udtræksenhedens forside. Når udtræksenheden skubbes tilbage, aktiveres låsen automatisk.

FORDELE:

 • Tilgængelighed fra tre sider mindsker rækkeafstanden ved manuel håndtering.
 • Lettere at få fat i emner, der er placeret inderst på pallen.
 • Pluk af emner kan udføres i bedre arbejdsstillinger, f.eks. kan belastende arbejdsstillinger med foroverbøjning og vrid i ryggen undgås.
 • Mindre rækkeafstand og bedre arbejdsstillinger gør plukkearbejdet mindre belastende for kroppen – f.eks. for ryggen.
 • Giver godt overblik over emnerne på pallen.
 • Bedre udnyttelse af lagerpladsen. Kapaciteten mellem bjælkerne bliver forøget, da det ikke er nødvendigt at række ind over pallen. Afstanden mellem bjælkerne kan derfor gøres mindre, når der anvendes udtræksenheder.
 • Udtræksenheder kan ifølge leverandører fås til alle typer pallereoler.
 • Findes som bjælkemodel, til at montere på reolens bærebjælker, eller som gulvmodel.

FORUDSÆTNINGER:

 • Reolsystemet skal være egnet til udtræksenheder.
 • Indretning og pladsforhold skal være egnede til pallereol med udtræk.
Vigtige overvejelser inden du investerer

OVERVEJELSER FØR KØB:

 • Størrelse af de paller, der bruges? Udtræksenheder passer standardmæssigt til EUR-paller.
 • Hvilken type udtræksenhed ønskes – bjælkemodel eller gulvmodel? Hvilken type er bedst set i forhold til god sikkerheds- og sundhedsmæssig håndtering af emnerne?
 • Hvilken maksimal belastning af udtræksenhed og reolsystem er der behov for?
 • Hvor stort et udtræk ønskes?
 • Hvilken type reol skal bruges, f.eks. i forhold til afstand mellem tværbjælkerne, profilbjælkernes dimensioner, bjælkernes bæreevne m.m.?
 • Behov for indretningsmæssige ændringer?
 • Behov for at tilrettelægge og organisere arbejdet på en ny måde?
 • Er plukkegangen tilstrækkeligt bred til både udtræk af palle og anden transport samtidig?
 • Hvilke sikkerheds- og sundhedsrisici er forbundet med brugen af pallereoler med udtræk?
 • Foreligger der dokumentationsmaterialer, såsom brugsanvisning mv. udformet på dansk med instruktioner for korrekt samling, installation, brug, vedligeholdelse, herunder reparation.

OVERVEJELSER EFTER KØB:

 • Sikre at brug, vedligeholdelse og eftersyn finder sted efter brugsanvisningen. Hvis der er skrappere lovpligtige krav til brug og eftersyn, skal de følges.
 • Sikre at der sker den nødvendige oplæring og instruktion af brugerne og løbende kontrol af, at instruktionen følges.
Leverandørliste

BITO Lagerteknik 
Telefon: 70215151 
www.bitodanmark.dk 

Constructor Danmark A/S 
Telefon: 46328008 
www.constructor.dk 

Hans Høj Lagerinventar A/S 
Telefon: 70273500 
www.hhl.dk 

Hans Schourup A/S 
Telefon: 86146244 
www.hans-schourup.dk 

SSI SCHÄFER 
Telefon: 32531444 
www.ssi-schaefer.dk