← Tilbage

Pallesluser, pallelåger

Pallesluser eller pallelåger bruges til åbninger i en mezzanin eller mellemetage, hvor der er brug for at kunne sætte gods op eller tage gods ned fra. Pallelåger og pallesluser kan åbnes og lukkes manuelt eller automatisk. Åbningen kan bl.a. ske ved trykket fra pallen og lukning ved svingdøre. Slusen fungerer ved drejning af slusen over et hængsel, så slusen enten er tilgængelig inde fra mezzaninen eller udefra.

FORDELE:

 • Giver afskærmning for åbninger til gods i mezzaninen.
 • Både pallelåge og -sluse fungerer som afskærmning ved åbningen.
 • Sikkert og let at placere pallen på mezzaninen eller mellemetagen.
 • Nogle låger og sluser kan åbnes, uden at man er nødt til at skulle op på mezzaninen for at åbne for lågen eller slusen.
 • Kan fås i en eller to palles bredde.
 • Mulighed for fast arbejdsplads på mezzaninen samtidig med ind- og udlastning.


FORUDSÆTNINGER:

 • Der skal bruges truck, stabler eller lignende.
 • Der er en passende transportvej til og fra lågen/slusen.
 • At pladsforholdene ved lågen/slusen er, så der kan bruges et teknisk hjælpemiddel til flytning af pallen på mezzaninen eller mellemetagen.
 • Den valgte låge eller sluse er tilpasset forholdene f.eks. til trafik, opgaver og lokalitet.
 • Der skal være frie pladsforhold og ingen intern trafik omkring lågen og slusen, når den er i brug.
Vigtige overvejelser inden du investerer

OVERVEJELSER FØR KØB:

 • Er der behov for indretningsmæssige ændringer?
 • Hvilken størrelse skal åbningen på mezzaninen eller mellemetagen have?
 • Hvilken model er mest hensigtsmæssig til opgaven?
 • Er der behov for at have personer på mezzaninen, mens der er ind- og udlastning?
 • Skal betjeningen være automatisk eller manuel?
 • Hvilke sikkerheds- og sundhedsrisici er forbundet med brugen af mezzaninen?
 • Foreligger der overensstemmelseserklæring og brugsanvisning udformet på dansk og CE- mærkning på den automatiske pallelåge eller -sluse?
 • Hvilken pallehøjde og -bredde skal kunne ud- og indlastes?

OVERVEJELSER EFTER KØB:

 • Sikre den nødvendige oplæring og instruktion af brugerne og løbende kontrol af, at instruktionen følges.
 • Sikre at brug, eftersyn og vedligeholdelse finder sted efter brugsanvisning. Hvis der er skrappere lovpligtige krav til brug og eftersyn, skal de følges.
Leverandørliste

Constructor Danmark A/S 
Telefon: 46328008 
www.constructor.dk 

Dansk Niels Bo 
Telefon: 75945800  
www.nielsbo.dk 

Flextek Stålreoler A/S
Telefon: 76410480
www.flextekstaalreoler.dk

Thanex A/S 
Telefon: 46186969 
www.thanex.dk