← Tilbage

Pallevogne med beskyttet førerplads

Selvkørende pallevogne fås med beskyttet førerplads udformet til stående eller siddende betjening. Beskyttelsen kan bestå i faste sider og beskyttelse bag føreren. Pallevogne med beskyttet førerplads bruges til at forebygge arbejdsskader og fremme sikkerheden ved transport og håndtering af gods med pallevogne. Pallevogne med beskyttet førerplads anvendes på lagre og i produktion og i forbindelse med af- og pålæsning af biler. Pallevogne med beskyttet førerplads er f.eks. velegnede til steder med stor trafik og længere transportveje.

FORDELE:

 • Beskyttet førerplads kan forbedre sikkerheden for føreren og forebygge arbejdsskader.
 • Letter transport og håndtering af paller.
 • Kan afhjælpe belastende træk og skub og hermed forebygge helbredsmæssige gener og besvær, f.eks. rygproblemer og overbelastning af skuldre, arme og ben.
 • Forskellige typer og modeller giver mulighed for valg efter behov.
 • Kan effektivisere transport og håndtering af paller.

FORUDSÆTNINGER:

 • At pallevognen - type, model - passer til opgaven.
 • Passende indretning - herunder pladsforhold - til arbejde med selvkørende pallevogn med beskyttet førerplads.
 • Transport- og adgangsveje der er jævne, plane, uden huller og velbelyste. Selvkørende pallevogne kan klare mindre stigninger. Hvor store stigninger afhænger af type og model – f.eks. 5%, 10%.
 • Passende og stabile læs – f.eks. passende læssehøjde og vægt.
 • Mulighed for opladning.
 • Nødvendige interne sikkerhedsregler for færdsel - herunder passende afmærkninger.
Vigtige overvejelser inden du investerer

OVERVEJELSER FØR KØB:

 • Hvilke opgaver skal pallevognen bruges til?
 • Passer pallevognens udformning – herunder førerpladsens indretning – og pallevognens køreegenskaber til brugeren? F.eks. hvilken form for beskyttelse er der behov for, og hvilken udformning er mest hensigtsmæssig i forhold til opgave og bruger?
 • Hvilken løftekapacitet er der brug for?
 • Krav til gaffeldimensioner?
 • Krav til hastigheder – kørehastighed, løftehastighed?
 • Hvor meget skal pallevognen bruges dagligt – krav til batteristørrelse?
 • Er der behov for, at pallevognen kan klare stigninger?
 • Er indretning og transportveje passende i forhold til brug af selvkørende pallevogn med beskyttet førerplads?
 • Er der behov for at tilrettelægge og organisere arbejdet anderledes?
 • Hvilke sikkerheds- og sundhedsrisici er forbundet med brugen af selvkørende pallevogn med beskyttet førerplads?
 • Er den ønskede pallevogn CE-mærket?
 • Foreligger der overensstemmelseserklæring og brugsanvisning udformet på dansk?

OVERVEJELSER EFTER KØB:

 • Sikre at brug, vedligeholdelse og eftersyn finder sted efter brugsanvisningen. Hvis der er skrappere lovpligtige krav til brug og eftersyn, skal de følges.
 • Sikre at den nødvendige instruktion og oplæring finder sted.
Leverandørliste

Atlet Unicarriers Danmark A/S 
Telefon: 72210210 
www.atlet.dk 

N.C. Nielsen A/S 
Telefon: 99838383 
www.nc-nielsen.dk 

Toyota Material Handling Danmark A/S
Telefon: 78731406
www.toyota-forklifts.dk