← Tilbage

Pallevogne med ståplade

Selvkørende pallevogne med ståplade bruges til intern transport af paller i produktion og på lagre og i forbindelse med af- og pålæsning af biler. Pallevognene har elektrisk fremdrift og løfter via elpallen fri af gulvet inden kørsel. Pallevogne kan betjenes stående på ståpladen eller gående. Pallevogne med ståplade er velegnede til hyppig transport og længere transportveje.

FORDELE:

 • Letter transport og håndtering af paller.
 • Kan afhjælpe belastende træk og skub og hermed forebygge helbredsmæssige gener og besvær, f.eks. rygproblemer og overbelastning af skuldre, arme og ben.
 • Forskellige typer og modeller af selvkørende pallevogne giver mulighed for valg efter behov.
 • Kan effektivisere transport og håndtering af paller.

FORUDSÆTNINGER:

 • At pallevognen - type, model - passer til opgaven.
 • Passende indretning - herunder pladsforhold - til arbejde med selvkørende pallevogn med beskyttet førerplads.
 • Transport- og adgangsveje der er jævne, plane, uden huller og velbelyste. Selvkørende pallevogne kan klare mindre stigninger. Hvor store stigninger afhænger af type og model – f.eks. 5%, 10%.
 • Passende og stabile læs – f.eks. passende læssehøjde og vægt.
 • Mulighed for opladning.
 • Nødvendige interne sikkerhedsregler for færdsel - herunder passende afmærkninger.
Vigtige overvejelser inden du investerer

OVERVEJELSER FØR KØB:

 • Hvilke opgaver skal pallevognen bruges til?
 • Hvilken løftekapacitet er der brug for?
 • Krav til gaffeldimensioner?
 • Krav til hastigheder – kørehastighed, løftehastighed?
 • Hvor meget skal pallevognen bruges dagligt – krav til batteristørrelse?
 • Er der behov for, at pallevognen kan klare stigninger?
 • Passer pallevognens udformning – f.eks. håndtagets udformning og tykkelse - og køreegenskaber til brugeren?
 • Er indretning og transportveje passende i forhold til brug af selvkørende pallevogn med ståplade?
 • Er der behov for at tilrettelægge og organisere arbejdet anderledes?
 • Hvilke sikkerheds- og sundhedsrisici er forbundet med brugen af selvkørende pallevogn med ståplade?
 • Er den ønskede pallevogn CE-mærket?
 • Foreligger der overensstemmelseserklæring og brugsanvisning udformet på dansk?

OVERVEJELSER EFTER KØB:

 • Sikre at brug, vedligeholdelse og eftersyn finder sted efter brugsanvisningen. Hvis der er skrappere lovpligtige krav til brug og eftersyn, skal de følges.
 • Sikre at den nødvendige instruktion og oplæring finder sted.
Leverandørliste

Atlet Unicarriers Danmark A/S 
Telefon: 72210210 
www.atlet.dk 

Hans Schourup A/S 
Telefon: 86146244 
www.hans-schourup.dk 

N.C. Nielsen A/S 
Telefon: 99838383 
www.nc-nielsen.dk 

Toyota Material Handling Danmark A/S
Telefon: 78731406
www.toyota-forklifts.dk