← Tilbage

Pallevogne – selvkørende

Selvkørende pallevogne er pallevogne med elektrisk fremdrift, som løfter pallen fri fra gulvet inden kørsel. Selvkørende pallevogne bruges til transport af paller med varer/emner. De bruges til intern transport i produktion og på lager og i forbindelse med transport af varer ud og ind af virksomheder, f.eks. ud og ind af lastbiler.

FORDELE:

 • Gør transport af paller med varer lettere og hurtigere.
 • Kan afhjælpe belastende træk og skub og hermed forebygge helbredsmæssige gener og besvær, f.eks. rygproblemer og overbelastning af arme og ben.
 • Forskellige typer og modeller af selvkørende pallevogne giver mulighed for valg efter behov.

FORUDSÆTNINGER:

 • Passende indretning, herunder pladsforhold, til arbejde med selvkørende pallevogne.
 • Transport- og adgangsveje, der er velbelyste, jævne, plane og uden huller. Selvkørende pallevogne kan klare mindre stigninger. Hvor store stigninger afhænger af type og model, f.eks. 5%, 10%.
 • Passende og stabile læs, f.eks. passende læssehøjde og vægt.
 • Mulighed for opladning.
 • Interne sikkerhedsregler for færdsel.
Vigtige overvejelser inden du investerer

OVERVEJELSER FØR KØB:

 • Hvad skal pallevognen kunne løfte – krav til maksimal løftekapacitet?
 • Hvor meget skal pallevognen bruges dagligt – krav til batteristørrelse?
 • Hvor skal opladningen foregå?
 • Krav til gaffellængde?
 • Er der behov for at kunne klare stigninger?
 • Passer pallevognens udformning – f.eks. håndtagets udformning og tykkelse - og køreegenskaber til brugerne? Er der behov for ”blød” start og stop for at undgå skader på underlag og stabilitet af gods?
 • Er indretningen og transportvejene passende i forhold til brug af selvkørende pallevogne?
 • Er der behov for at tilrettelægge og organisere arbejdet anderledes?
 • Hvilke sikkerheds- og sundhedsrisici er forbundet med brugen af en selvkørende pallevogn?
 • Er den ønskede pallevogn CE-mærket?
 • Foreligger der dokumentationsmaterialer, såsom brugsanvisning, overensstemmelseserklæring mv. udformet på dansk?

OVERVEJELSER EFTER KØB:

 • Sikre at brug, eftersyn og vedligeholdelse finder sted efter brugsanvisning. Hvis der er skrappere lovpligtige krav til brug og eftersyn, skal de følges.
 • Sikre at der sker den nødvendige oplæring og instruktion af brugerne i forhold til de krav, der er anført i brugsanvisningen, og der er en løbende kontrol af, at instruktionen følges.
Leverandørliste

Dansk Niels Bo 
Telefon: 75945800  
www.nielsbo.dk 

Hans Schourup A/S 
Telefon: 86146244 
www.hans-schourup.dk 

N.C. Nielsen A/S 
Telefon: 99838383 
www.nc-nielsen.dk 

A/S N.P. Trucks
Telefon: 75647500 
www.np-trucks.dk 

Toyota Material Handling Danmark A/S
Telefon: 78731406
www.toyota-forklifts.dk