← Tilbage

Pladevogne

Pladevogne kan bruges til transport af emner og materialer f.eks. plader, byggematerialer, inventar og lignende, som er svære at håndtere og transportere.

FORDELE:

 • Mindsker belastningen ved løft af tunge emner.
 • Kan afhjælpe at uhåndterbare emner skal bæres.
 • Kan fås til forskellige belastninger.
 • Kan fås med forskellig hjultype.
 • Kan fås med faste eller drejelige hjul.
 • Kan fås med forskellige typer kørehåndtag.
 • Kan bruges parvis afhængig af emnets længde og størrelse.
 • Kan fås med mekanisk løft af lastefladen.

FORUDSÆTNINGER:

 • Pladevognen skal passe til de typer emner, der skal transporteres.
 • Passende pladsforhold til pladevogn med emner.
 • Ved aftagning og påfyldning skal der være god plads, så det kan ske med gode arbejdsstillinger. • Transportveje, der er velbelyste, jævne, plane og uden huller.
Vigtige overvejelser inden du investerer

OVERVEJELSER FØR KØB:

 • Hvilke emner skal transporteres?
 • Hvor meget skal den kunne bære?
 • Hvor meget plads er der til transport med pladevognen?
 • Er der behov for indretningsmæssige ændringer?
 • Hvilken type hjul, lasteplade, størrelse m.m. skal pladevognen have?
 • Skal den have skridsikker belægning på lad?
 • Skal der være drejehjul eller faste hjul, og skal de kunne bremses?
 • Trækstangens udformning til manuelt træk og skub skal kunne komme helt til lodret og have en ring/halvring som håndtag, så der er individuel mulighed for at placere hænderne.
 • Hvilke sikkerheds- og sundhedsrisici er forbundet med brugen af pladevognen?

OVERVEJELSER EFTER KØB:

 • Sikre at brug, vedligeholdelse og eftersyn finder sted efter brugsanvisningen, så arbejdet ikke besværliggøres af bl.a. dårligt kørende hjul.
 • Sikre at den nødvendige instruktion og oplæring finder sted.
 • Sikre at eftersyn finder sted efter brugsanvisningen.
Leverandørliste

Dansk Niels Bo 
Telefon: 75945800  
www.nielsbo.dk 

ErgoLift ApS
Telefon: 44600440 
www.ergolift.dk 

Expedit A/S
Telefon: 87612200
www.expedit.dk

Gar-tek Transportmateriel A/S 
Telefon: 36783399 
www.gartek.dk 

Hans Schourup A/S 
Telefon: 86146244 
www.hans-schourup.dk 

KS Gruppen A/S 
Telefon: 98151511 
www.ks-gruppen.dk 

Ottensten A/S
Telefon: 87380800
www.ottensten.dk

Ravendo A/S 
Telefon: 86447311 
www.ravendo.dk 

Witre Danmark A/S 
Telefon: 75500050 
www.witre.dk