← Tilbage

Porttætninger

Porttætninger bruges til at tætne mellem lastbil og bygning eller slusehus i forbindelse med af- og pålæsning. Porttætninger bruges til at reducere temperatursvingninger til gavn for gods, personale og energiforbrug. Porttætninger findes i forskellige udgaver f.eks. som fleksibel flap, gardin og oppustelig luftpudetætning.

FORDELE:

 • Kan afhjælpe problemer med træk.
 • Kan forbedre temperaturforhold.
 • Kan afskærme for støv og andre forureninger.
 • Kan forebygge kropslige gener på grund af træk, kulde, støv m.m.
 • Kan fås i forskellige udgaver, der kan tilgodese forskellige behov f.eks. fleksibilitet i forhold til lastvognsstørrelse.

FORUDSÆTNINGER:

 • Porttætningen er egnet til arbejdsstedet og bilerne.
Vigtige overvejelser inden du investerer

OVERVEJELSER FØR KØB:

 • Hvilke bygningsmæssige forhold og biler skal porttætningen passe til?
 • Ønsker og krav til porttætningen f.eks. i forhold til tæthed, robusthed?
 • Er der behov for indretningsmæssige ændringer?
 • Hvilke sikkerheds- og sundhedsrisici er forbundet med brugen af porttætning?
 • Foreligger der brugsanvisning udformet på dansk?

OVERVEJELSER EFTER KØB:

 • Sikre at brug, eftersyn og vedligeholdelse finder sted efter brugsanvisningen. Hvis der er skrappere lovpligtige krav til brug og eftersyn, skal de følges.
 • Sikre at der sker den nødvendige oplæring og instruktion af brugerne og løbende kontrol af, at instruktionen følges.
Leverandørliste

Caljan Rite-Hite Danmark 
Telefon: 87387800 
www.caljan.com 

Crawford ASSA ABLOY Entrance Systems Denmark A/S
Telefon: 70127011 
www.crawfordsolutions.dk

A/S Köpke Porte 
Telefon: 75652222 
www.kopke.dk 

Portspecialisten
Telefon: 70252625
www.portspecialisten.dk