← Tilbage

Rullecontainere

Rullecontainere anvendes til transport eller opbevaring af alle typer af emner og kasser

FORDELE:

 • Mindsker belastningen ved bæring af tunge emner eller kasser.
 • Leveres i mange forskellige modeller, så der er mulighed for at vælge f.eks. størrelse, højde, gittertype, hjultype osv.

FORUDSÆTNINGER:

 • Vær opmærksom på vægten af indholdet. Manuelt skub og træk af tunge emner og kasser i rullecontainere kan give belastninger på kroppen.
 • Underlaget skal være jævnt, kørefast for at minimere belastningen på kroppen ved manuelt skub og træk. Den fysiske belastning øges ved stigninger i terræn. Jo mere skråt og jo tungere læs desto større kraft skal der præsteres. Vær derfor opmærksom på stigninger.
 • Hjul findes i forskellige materialer og størrelser. Jo større hjuldiameter, jo lettere er det at skubbe/trække.
 • Af- og påfyldning. Undgå lange rækkeafstande og dybe rygbøjninger ved fyldning og tømning f.eks. ved låger og åbninger fra flere sider.
 • Klemningsfare af fingre. Fingrene kan let blive klemt i samlinger og låger på trådnet, når der skubbes og trækkes.
 • Pladsforhold ved skub og træk af rullecontainere og ved opmagasinering skal være gode, så medarbejderen ikke kommer i klemme, får klemt fingre og hænder, får hudafskrabninger eller skal løfte på rullecontaineren.
 • Ved kørsel på skrånende underlag og ved længere transport er det en fordel at vælge 2 styrehjul (drejehjul) og 2 faste hjul. Det er mindre belastende at have styrehjulene (drejehjulene) tæt ved kroppen.
 • Højden kan besværliggøre udsynet for medarbejderen. Hvis medarbejderen ikke kan se over rullecontaineren, skal der tages passende hensyn til transportveje.
Vigtige overvejelser inden du investerer

OVERVEJELSER FØR KØB:

 • Hvad skal rullecontaineren bruges til, f.eks. transport, opbevaring eller begge dele?
 • Skal rullecontaineren også kunne transporteres og løftes med f.eks. truck?
 • Er rullecontainer en velegnet løsning, da det er forbundet med manuelle træk og skub?
 • Er underlaget egnet til træk og skub, dvs. stabilt, jævnt, vandret og fri for f.eks. pap, ledninger og lign. indendørs og blødt grus, sand og grenkviste udendørs.
 • Hvor skal rullecontaineren bruges – på lager, på ramper, i lastbil?
 • Hvilken egenvægt har rullecontaineren, og hvad er der behov for?
 • Kan gode pladsforhold sikres under hele transporten?
 • Skal containeren have trådnet eller faste sider og hvilken størrelse?
 • Er der behov for låger, sidegitre, hylder og lign., og skal de kunne fjernes, så medarbejderen ikke udfører tunge løft i dårlige arbejdsstillinger?
 • Er der behov for at kunne låse hjulene, og er låsen let og hurtig at bruge?
 • Hvis der er behov for håndtag, skal der være to, som placeres lodret, så medarbejderen individuelt kan placere hænderne. Håndtag må ikke give øget risiko for klemning af hænder og fingre.

OVERVEJELSER EFTER KØB:

 • Sikre at brug, vedligeholdelse og eftersyn finder sted efter brugsanvisningen.
 • Sikre løbende vedligeholdelse af rullecontaineren, så arbejdet ikke besværliggøres f.eks. af dårligt kørende hjul, låger der ikke kan åbnes og lukkes, hylder, der ikke kan fastgøres.
 • Sikre den nødvendige oplæring og instruktion af medarbejderen og at instruktionen følges. 
 • Sikre at underlaget giver godt fodfæste.
Leverandørliste

AJ Produkter
Telefon: 59400999
www.ajprodukter.dk

Dansk Niels Bo 
Telefon: 75945800  
www.nielsbo.dk 

D-Trading ApS
Telefon: 86811000 
www.d-trading.dk

Gar-tek Transportmateriel A/S 
Telefon: 36783399 
www.gartek.dk 

Handy Transportvogne A/S 
Telefon: 75567077 
www.handy.dk

KS Gruppen A/S 
Telefon: 98151511 
www.ks-gruppen.dk 

Olitec Packaging Solutions A/S
Telefon: 70271275 
www.olitecpackaging.com

Scan-Flex Stålreoler A/S
Telefon: 59186363 
www.scan-flex.dk 

Witre Danmark A/S 
Telefon: 75500050 
www.witre.dk