← Tilbage

Sakselifte

Sakselifte kan bruges til løft, håndtering og transport af varer og paller mellem to eller flere niveauer eller etager. De kan placeres i en skakt og fritstående med afskærmning. De kan placeres både inde og ude. De kan indbygges i en bestående bygning. De kan placeres direkte på gulvet, men også sænkes ned i en grube.

FORDELE:

 • Letter transport og håndtering af paller og andre varer.
 • Kan afhjælpe belastende løft, træk og skub og fremme gode arbejdsstillinger og hermed forebygge helbredsmæssige gener og besvær, f.eks. problemer i ryggen og overbelastning af skuldre, arme og ben.
 • Fjerner bæring af byrder på trapper.

FORUDSÆTNINGER:

 • Passende tilkørselsforhold til og fra sakseliften, f.eks. venderadius, niveauspring m.v.
 • Der er plads til placering af sakseliften.
 • Der skal være passende afskærmning ved niveauspring, så ulykkesrisici forebygges.
 • At sakseliften passer til opgaven - i forhold til størrelse, løftekapacitet og højdevandring.
 • Passende indretning og pladsforhold.
 • Transportveje der er velbelyste, jævne, plane og uden huller.
 • Passende og stabile læs under transporten af godset.
 • Mulighed for opladning eller fast strømforsyning.
Vigtige overvejelser inden du investerer

OVERVEJELSER FØR KØB:

 • Hvilke opgaver skal sakseliften bruges til?
 • Hvilken løftekapacitet er der brug for?
 • Hvilken størrelse – bredde og længde – er der behov for?
 • Hvilken løftehøjde er der brug for?
 • Er indretningen passende i forhold til brug af sakseliften?
 • Er klemningsfarer forebygget?
 • Hvilke sikkerheds- og sundhedsrisici er forbundet med brugen af sakseliften?
 • Er den ønskede sakselift CE-mærket?
 • Foreligger der overensstemmelseserklæring og brugsanvisning udformet på dansk?

OVERVEJELSER EFTER KØB:

 • Sikre at brug, eftersyn og vedligeholdelse finder sted efter brugsanvisningen. Hvis der er skrappere lovpligtige krav til brug og eftersyn, skal de følges.
 • Sikre, at den nødvendige instruktion og oplæring finder sted.
Leverandørliste

CJ Montage ApS
Telefon: 39565862 
www.cj-montage.dk 

Gar-tek Transportmateriel A/S 
Telefon: 36783399 
www.gartek.dk 

Jema Lift A/S
Telefon: 86688877 
www.jema.as

Lifter Danmark ApS
Telefon: 86722288
www.lifterdanmark.dk

Sax Lift A/S
Telefon: 75588622
www.sax-lift.dk

TRANSLYFT A/S 
Telefon : 98864900 
www.translyft.com