← Tilbage

Sakseløftere med elektrisk løft

Sakseløftere med elektrisk løft bruges til opgaver, hvor der skal løftes, fyldes og tømmes paller – til palletering og til depalletering. En sakseløfter fungerer som en pallevogn med batteridrevet hæve/sænkefunktion. Sakseløftere bruges til at indstille arbejdshøjden til person og opgave. Brugeren hæver eller sænker sakseløfteren efterhånden, som pallen fyldes eller tømmes, så arbejdet kan foregå i optimal arbejdshøjde.

FORDELE:

 • Giver mulighed for at fylde og tømme paller i gode arbejdshøjder og gode arbejdsstillinger og kan hermed bidrage til at forebygge helbredsmæssige gener og besvær. F.eks. kan belastende løft og håndtering i foroverbøjet stilling undgås.
 • Hæves og sænkes let med el. Dette fremmer brug og hermed gode arbejdsstillinger.
 • Er mobile og kan flyttes rundt til forskellige arbejdspladser, kan f.eks. også bruges i container.

FORUDSÆTNINGER:

 • At sakseløfteren passer til opgaven - i forhold til størrelse, løftekapacitet, højdevandring, hjul m.m.
 • Passende indretning og pladsforhold. Herunder f.eks. mulighed for passende placering af sakseløfteren i forhold til at udføre palletering med god arbejdsteknik.
 • Transportveje der er velbelyste, jævne, plane og uden huller.
 • Mulighed for opladning.
 • Interne sikkerhedsregler for færdsel.
Vigtige overvejelser inden du investerer

OVERVEJELSER FØR KØB:

 • Hvor meget skal sakseløfteren kunne bære?
 • Hvilken højdevandring er der behov for?
 • Passer sakseløfterens udformning – f.eks. håndtagets udformning og tykkelse - og køreegenskaber til brugerne? Herunder er sakseløfteren udstyret med de bedst egnede hjul til hensigtsmæssigt skub og træk. Faktorer, der kan have betydning for valg af hjul, er vægten (sakseløfteren + last), underlagets beskaffenhed og acceptabelt støjniveau.
 • Krav til gaffellængde?
 • Har sakseløfteren en passende batterikapacitet?
 • Er der brug for indretningsmæssige ændringer?
 • Er der behov for at tilrettelægge og organisere arbejdet på en ny måde? Palleteringsopgaver kan give risiko for belastende ensidigt, gentaget arbejde.
 • Er klemningsfarer forebygget?
 • Hvilke sikkerheds- og sundhedsrisici er forbundet med brugen af sakseløfter?
 • Er det ønskede sakseløfter CE-mærket?
 • Foreligger der dokumentationsmaterialer, såsom brugsanvisning, overensstemmelseserklæring mv. udformet på dansk?

OVERVEJELSER EFTER KØB:

 • Sikre at brug, eftersyn og vedligeholdelse finder sted efter brugsanvisning.
 • Sikre instruktion af brugerne, herunder instruktion i god arbejdsteknik.
Leverandørliste

ErgoLift ApS
Telefon: 44600440 
www.ergolift.dk 

Hans Schourup A/S 
Telefon: 86146244 
www.hans-schourup.dk 

N.C. Nielsen A/S 
Telefon: 99838383 
www.nc-nielsen.dk 

A/S N.P. Trucks
Telefon: 75647500 
www.np-trucks.dk 

Toyota Material Handling Danmark A/S
Telefon: 78731406
www.toyota-forklifts.dk