← Tilbage

Sikkerhedsrækværk

Sikkerhedsrækværk bruges til at adskille gående/stående og kørende trafik. Sikkerhedsrækværk sikrer, at man ikke kan gå direkte ud i kørende trafik. Det bruges f.eks. omkring arbejdspladser og hvor, der er udgang fra kontorer, kaffestuer og lignende.

FORDELE:

  • Sikrer at der ikke opstår ulykkesfarer ved påkørsel.
  • Fås i forskellige modeller og størrelser.
  • Sikkerhedsrækværk giver frit udsyn til omgivelserne.

FORUDSÆTNINGER:

  • Sikkerhedsrækværk skal kunne fastboltes forsvarligt.
Vigtige overvejelser inden du investerer

OVERVEJELSER FØR KØB:

  • Er der mulighed for at bolte sikkerhedsrækværket forsvarligt fast?
  • Er pladsforholdene tilstrækkelige til sikkerhedsrækværk?
  • Er der behov for indretningsmæssige ændringer?
  • Er der behov for at tilrettelægge og organisere arbejdet på en ny måde?

OVERVEJELSER EFTER KØB:

  • Sikre at eftersyn og vedligeholdelse løbende finder sted.

 

Leverandørliste

BITO Lagerteknik 
Telefon: 70215151 
www.bitodanmark.dk 

Constructor Danmark A/S 
Telefon: 46328008 
www.constructor.dk 

Hans Schourup A/S 
Telefon: 86146244 
www.hans-schourup.dk 

MAS-HØVIK A/S 
Telefon: 86862655 
www.hoevik.dk

SSI SCHÄFER 
Telefon: 32531444 
www.ssi-schaefer.dk