← Tilbage

Stablere – Positioneringsudstyr

Nogle stablere kan forsynes med positioneringsudstyr, der ved hjælp af fotocelle giver mulighed for automatisk højdeindstilling. Positioneringsudstyret kan indstilles til at løfte gaflerne automatisk, når der læsses af, og sænke gaflerne automatisk, når der fyldes på og kan hermed sikre konstant og god arbejdshøjde. Arbejdshøjden kan reguleres, så den er passende til bruger og opgave.

FORDELE:

 • Automatisk tilpasning af arbejdshøjde.
 • Letter indstilling til passende og god arbejdshøjde.
 • Kan fremme gode arbejdsstillinger og afhjælpe belastende løft og hermed forebygge helbredsmæssige gener og besvær, f.eks. problemer i ryggen og overbelastning af skuldre og arme.

FORUDSÆTNINGER:

 • Stabler der kan forsynes med positioneringsudstyr.
 • At stabler og positioneringsudstyr passer til opgaven.
 • Passende indretning – herunder pladsforhold – til arbejde med stabler og udstyr.
 • Opstilling så klemningsfarer i forhold til andet inventar, gods eller bygning undgås.
 • Indstillingsmuligheder passende i forhold til opgaver og bruger.
Vigtige overvejelser inden du investerer

OVERVEJELSER FØR KØB:

 • Hvilke opgaver skal stableren bruges til?
 • Hvilke opgaver skal den automatiske højdeindstilling bruges til?
 • Hvilken løftekapacitet er der brug for?
 • Hvilken løftehøjde er der brug for?
 • Hvor meget skal stableren bruges dagligt – krav til batteristørrelse?
 • Krav til gaffelængder og gaffelspændvidder?
 • Passer stablerens udformning – f.eks. håndtagets udformning og tykkelse – og køreegenskaber til brugeren?
 • Er der behov for at tilrettelægge og organisere arbejdet anderledes?
 • Hvilke sikkerheds- og sundhedsrisici er forbundet med brugen af stabler, der er udstyret med positioneringsudstyr?
 • Er stabler og positioneringsudstyret CE-mærket?
 • Foreligger der overensstemmelseserklæring og brugsanvisning udformet på dansk?

OVERVEJELSER EFTER KØB:

 • Sikre at brug, vedligeholdelse og eftersyn finder sted efter brugsanvisningen.
 • Sikre at den nødvendige instruktion og oplæring finder sted.
Leverandørliste

A/S N.P. Trucks
Telefon: 75647500 
www.np-trucks.dk