← Tilbage

Stablere – selvkørende

Selvkørende stablere (uden ståplade) er stablere med elektrisk fremdrift og elektrisk løft. Uden ståplade betyder, at de betjenes gående. Selvkørende stablere bruges til transport, løft og håndtering af paller med varer/emner. Ved udskiftning af gaflerne med f.eks. tøndevender, kranarm, spyd og sidevippegafler kan stablere bruges til håndtering af andet gods og andre opgaver. Selvkørende stablere er eksempelvis brugbare til transport af paller og andet gods til og fra maskiner. Til flytning og stabling af paller med varer på lager og i forbindelse med af- og pålæsning af biler. Selvkørende stablere bruges også til at sikre, at plukkearbejde og anden håndtering kan foregå i gode arbejdshøjder og gode arbejdsstillinger.

FORDELE:

 • Letter transport og håndtering af paller og andet gods.
 • Kan afhjælpe belastende løft, træk og skub og fremme gode arbejdsstillinger og hermed forebygge helbredsmæssige gener og besvær, f.eks. problemer i ryggen og overbelastning af skuldre, arme og ben.
 • Findes i forskellige typer og modeller, hvilket giver mulighed for at dække forskelligartede behov.

FORUDSÆTNINGER:

 • At stableren – type, model og evt. ekstra udstyr – passer til opgaven.
 • Passende indretning – herunder pladsforhold – til arbejde med selvkørende stabler.
 • Transport- og adgangsveje der er jævne, plane, uden huller og velbelyste. Selvkørende stablere kan klare mindre stigninger. Hvor store stigninger afhænger af type og model, f.eks. 5%, 10%.
 • Passende og stabile læs, f.eks. passende læssehøjde og vægt.
 • Mulighed for opladning.
 • Brugerne skal være over 18 år og have truckcertifikat, hvis stableren kan løfte over 1 meter. Stablere, der kan løfte over 1 meter, kan via nøglestop låses, så den maksimale løftehøjde er 1 meter, og de kan dermed bruges af medarbejdere uden truckcertifikat.
 • Interne sikkerhedsregler for færdsel – herunder passende afmærkninger.
Vigtige overvejelser inden du investerer

OVERVEJELSER FØR KØB:

 • Hvilke opgaver skal stableren bruges til?
 • Hvilken løftekapacitet er der brug for?
 • Hvilken løftehøjde er der brug for?
 • Hvor meget skal stableren bruges dagligt – krav til batteristørrelse?
 • Krav til gaffelængder og gaffelspændvidder?
 • Er der behov for, at stableren kan klare stigninger?
 • Passer stablerens udformning, f.eks. håndtagets udformning og tykkelse - og køreegenskaber til brugeren?
 • Er indretning og transportveje passende i forhold til brug af selvkørende stabler?
 • Er der behov for at tilrettelægge og organisere arbejdet anderledes?
 • Er der etableret stopanordninger på den selvkørende stabler?
 • Hvilke sikkerheds- og sundhedsrisici er forbundet med brugen af selvkørende stabler?
 • Er den ønskede selvkørende stabler CE-mærket?
 • Foreligger der overensstemmelseserklæring og brugsanvisning udformet på dansk?

OVERVEJELSER EFTER KØB:

 • Sikre at brug, vedligeholdelse og eftersyn finder sted efter brugsanvisningen. Hvis der er skrappere lovpligtige krav til brug og eftersyn, skal de følges.
 • Sikre at den nødvendige instruktion og oplæring finder sted.
Leverandørliste

Atlet Unicarriers Danmark A/S 
Telefon: 72210210 
www.atlet.dk 

Dansk Niels Bo 
Telefon: 75945800  
www.nielsbo.dk 

Hans Schourup A/S 
Telefon: 86146244 
www.hans-schourup.dk 

N.C. Nielsen A/S 
Telefon: 99838383 
www.nc-nielsen.dk 

A/S N.P. Trucks
Telefon: 75647500 
www.np-trucks.dk 

Toyota Material Handling Danmark A/S
Telefon: 78731406
www.toyota-forklifts.dk